Aicina piedalīties konferencē „Mūžilgas karjeras attīstības atbalsta sistēma Latvijā, problēmas un risinājumi”

25.06.2013

2013.gada 28.jūnijā Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Labklājības ministriju rīko nacionālo konferenci „Mūžilgas karjeras attīstības atbalsta sistēma Latvijā, problēmas un risinājumi”.

Konferencē aicināti piedalīties valsts un pašvaldību līmeņa karjeras atbalsta politikas veidotāji, karjeras atbalsta pakalpojumu sniedzēji un to saņēmēju pārstāvji, informācijas un metodiskā atbalsta sniedzēji un sociālo partneru pārstāvji.

Konferences mērķi:

  • Izvērtēt Latvijas karjeras attīstības atbalsta sistēmu salīdzinājumā ar Eiropas Komisijas atbalstītā projekta „Eiropas mūžilgas karjeras atbalsta politikas tīkls” (EMKAPT) ietvaros izstrādātājiem metodiskajiem ieteikumiem,
  • Apzināt tālākās rīcības prioritātes Latvijas karjeras attīstības atbalsta sistēmas pilnveidei: kvalitatīvu karjeras atbalsta pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai visiem iedzīvotājiem visos dzīves posmos un sadarbības veicināšanai starp karjeras atbalsta pakalpojumu īstenošanā iesaistītajām institūcijām.

Konferences moto: Karjeras attīstības atbalsts cilvēkam izglītības, nodarbinātības, personīgās dzīves veiksmīgai mijiedarbībai mūža ilgumā, darba tirgus efektivitātes paaugstināšanai un sociālās iekļaušanas jautājumu risināšanai.

Konferences programma:  lab_konference_darba_k_rt_ba_projekts_04062013.doc?d=files/news/19746/lab_konference_darba_k_rt_ba_projekts_04062013.doc

Konferences norises vieta: konferenču centrs CITADELE, Republikas laukumā 2A, Rīgā (ieeja konferenču centrā no Eksporta ielas).
Laiks: 2013.gada 28.jūnijā no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00

Lai reģistrētu savu dalību konferencē, aicinām aizpildīt elektronisko pieteikšanās formu.

Vajadzības gadījumā aicinām sazināties ar Brigitu Miķelsoni, tālrunis: 67830829, e-pasts: brigita.mikelsone@viaa.gov.lv