Notiks semināri karjeras konsultantiem

16.11.2009

VIAA Karjeras atbalsta departaments, saskaņā ar EK Karjeras konsultēšanas un informācijas tīkla – Euroguidance uzdevumiem, šī gada novembrī un decembrī organizē divus seminārus karjeras atbalsta speciālistiem. 13. novembrī plānots seminārs „Karjeras konsultanta pozitīvās domāšanas pašvadības iespējas” un 4. decembrī notiks mācību seminārs „Psihodinamiskās konsultēšanas vingrinājumi pēc Pīvija metodoloģijas”.

Semināru mērķis ir:
1) popularizēt mobilitāti kā izglītības un karjeras attīstības iespēju Karjeras attīstības atbalsta (KAA) speciālistiem un viņu klientiem;
2) iepazīstināt ar inovatīvām metodēm un līdzekļiem KAA nodrošināšanai jebkurā no klienta vecumposmiem.


Mācību seminārs „Karjeras konsultanta pozitīvās domāšanas pašvadības iespējas”

Seminārā būs iespēja ar klientu konsultēšanu saistīto profesiju pārstāvjiem iepazīt pozitīvās domāšanas lomu un apzināt savas noturības slieksni pret negatīvām emocijām. Seminārā gan teorētiski, gan praktiski būs iespēja izprast pozitīvas domāšanas aspektus un meklēt komunikācijas pieejas ar  tiem klientiem, kuri atrodas krīzes situācijā. Praktiskajās nodarbībās semināra vadītāja iepazīstinās ar labizjūtu attīstošiem, elpošanas, vizualizācijas, aizsardzības vingrinājumiem, kas konsultantam pirms un konsultācijas laikā palīdzēs sagatavoties un mobilizēties.

Teorētiski tiks apskatītas šādas tēmas: pozitīvā domāšana un tās izraisītie psihofizioloģiskie procesi, noturība pret negatīvismu, apmierinātība ar dzīvi un tās saistība ar vecumposmu, materiālo stāvokli un dzīves apstākļiem. Tāpat tiks runāts par dažādiem klientu tipiem. Tāpat semināra programmā ietverta informācija par Euroguidance tīkla darbības aktualitātēm.

Semināra norises laiks: 2009.gada 13.novembrī no plkst.10.00 līdz plkst.14.00.
Semināra norises vieta: Avalon Hotel Riga, Kalēju ielā 70, Rīgā.
Semināru vada: Dr.psych. Guna Svence

Lūdzam līdz 9. novembrim iepriekš pieteikt savu dalību, zvanot pa tālruni: 67830829 vai rakstot uz e-pastu: brigita.mikelsone@viaa.gov.lv


Mācību seminārs „Psihodinamiskās konsultēšanas vingrinājumi pēc Pīvija metodoloģijas”

Semināra programmā ietverta tēmas psihodinamiskās konsultēšanu pēc Pīvija metodoloģijas, tāpat tiks runāts arī par izglītības iespējām Eiropā un Euroguidance Latvija plānotajiem darbības virzieniem 2010. gadā.

Izmantojot Pīvija meteodoloģiju, seminārā būs iespēja praktiski izmēģināt un modelēt dažādas karjeras konsultēšanas situācijas. Seminārā tiks runāts par sociodinamiskās konsultēšanas pieejām, tās salīdzinājumu ar citām konsultēšanas metodēm, sociodinamiskās karjeras konsultēšanas metodes saistību ar psihodinamiskajiem konsultēšanas veidiem, tāpat tiks apskatītas metodes, kuru pamatā ir psihodinamiskā teorija – simbolisms runā un tekstos – zemtekstu jeb slēptās satura identificēšana.

Semināra norises laiks: 2009.gada 4.decembrī no plkst.10.00 līdz plkst.14.00.
Semināra norises vieta: Avalon Hotel Riga, Kalēju ielā 70, Rīgā.
Semināru vada: Dr.psych. Guna Svence

Lūdzam līdz 24. novembrim iepriekš pieteikt savu dalību, zvanot pa tālruni: 67830829 vai rakstot uz e-pastu: brigita.mikelsone@viaa.gov.lv