Aicinām pedagogus apmeklēt seminārus par karjeras atbalstu riska grupu jauniešiem

21.10.2013

Skolēnu rudens brīvlaikā Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Informācijas un karjeras atbalsta departaments Euroguidance programmas ietvaros organizē seminārus „Karjeras atbalsts riska grupas jauniešiem pedagoģiskajā procesā”.

Uz divu dienu semināriem tiek aicināti klašu audzinātāji un mācību priekšmetu pedagogi 5.-9.klasēs, direktora vietnieki un pedagogi - karjeras konsultanti.

Semināros varēs iepazīties ar dažādām idejām un risinājumiem darbā ar skolēniem un jauniešiem, kas ir mācībās nemotivēti un pakļauti sociālās atstumtības riskam. Dalībniekiem būs iespēja pilnveidot savas prasmes, lai motivētu skolēnus sākt pašizpēti, sekmētu skolēnu izpratni par savu personību un tās resursiem, veicinātu skolēnu atbildību par savu dzīvi (profesijas izvēli un izglītību), un motivētu paši sevi pieņemt lēmumus.

Semināru norises vietas un darba programmas:

  • 30.-31.oktobrī Kuldīgā, RPIVA Kuldīgas filiālē, Kalna ielā 19 semin_rs_kuldiga_30_31okt.doc?d=files/news/21103/semin_rs_kuldiga_30_31okt.doc
  • 31.oktobrī- 1.novembrī Gulbenē, Gulbenes novada domē, 3.stāva zālē, Ābeļu ielā 2 semin_rs_gulbene_31okt_1nov.doc?d=files/news/21103/semin_rs_gulbene_31okt_1nov.doc
  • 30.-31.oktobrī Saldū, Cieceres internātpamatskolā, Kalnsētas ielā 13 saldus_30_31_10_2013_programma.doc?d=files/news/21103/saldus_30_31_10_2013_programma.doc
  • 28.-29.oktobrī Ogrē, Ogres novada Izglītības un sporta pārvaldē, 2.stāva zālē, Brīvības ielā 44 semin_rs_ogre_28_29.okt.doc?d=files/news/21103/semin_rs_ogre_28_29.okt.doc.

Vajadzības gadījumā par semināriem aicinām sazināties ar šādām kontaktpersonām: