Izstrādāti jauni metodiskie materiāli darbam ar karjeras jautājumiem skolā

23.10.2013

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājas lapas sadaļā Euroguidance „Semināru, konferenču materiāli” pieejami jauni lejuplādējami metodiskie materiāli darbam ar skolēniem un viņu vecākiem. Materiāli paredzēti klašu audzinātājiem un skolu karjeras speciālistiem.

Materiāli izmantojami darbam ar tēmām "Kā iepazīt sevi" un "Kā intervēt darba devēju". Materiālu paketē ietilpst prezentācija, paskaidrojošais materiāls skolotājam un izdales materiāli dalībniekiem. Katrā tēmā  sagatavoti atsevišķi materiāli darbam ar 5.-7., 8.-9., 10.-12. klases skolēniem un vecākiem.