Latviski pieejama „Starptautiskā karjeras atbalsta metodikas rokasgrāmata”

16.12.2013

Karjeras speciālistiem ir pieejama iztulkotā „Starptautiskā karjeras atbalsta metodikas rokasgrāmata.”

Ar Euroguidance tīkla finansiālo atbalstu šis izdevums ir ne tikai iztulkots latviski, bet arī adaptēts — ir pielāgoti nosaukumi un atsevišķas kontekstuālās nianses. Katras metodes izklāstā ir ietverts teorētiskais pamatojums, darba forma, mērķis, avots, apraksts, piezīmes, nepieciešamie sagatavošanās darbi un materiāli, kā arī ir norādītas piemērotās mērķa grupas un darba ilgums.

Rokasgrāmata ir Mūžizglītības programmas finansētā projekta Naviguide rezultāts un tā pieejama VIAA mājas lapas sadaļā: Euroguidance » Informatīvie materiāli » Karjeras speciālistiem.