Notiks seminārs „Iepazīšanās ar starptautisko karjeras atbalsta metodikas rokasgrāmatu darbam ar grupu”

24.01.2014

2014.gada 12.februārī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīko praktisku semināru „Iepazīšanās ar starptautisko karjeras atbalsta metodikas rokasgrāmatu darbam ar grupu”.

Rokasgrāmata tapusi ES Mūžizglītības programmas finansētā projekta Naviguide ietvaros, izvēloties, tulkojot un aprobējot 102 Francijā un Austrijā izmantotas karjeras atbalsta metodes darbam ar grupu. Ar Euroguidance tīkla finansiālo atbalstu rokasgrāmata ir iztulkota un adaptēta Latvijas karjeras speciālistu vajadzībām. Pašlaik tiek intensīvi attīstīts karjeras atbalsts izglītības sektorā un trūkst praktisku iestrādņu darbam ar karjeras jautājumiem. Šī metodikas rokasgrāmata būs labs instruments izglītības un karjeras konsultantiem, kuri konsultē vai apmāca cilvēkus grupā.

Semināra mērķis ir praktiski iepazīties ar rokasgrāmatas saturu un izmantošanas iespējām darbā ar jauniešiem.

Uz semināru aicināti Rīgas un Rīgas apkārtnes novadu* vispārējās, profesionālās un augstākās izglītības iestāžu karjeras speciālisti, kuri konsultē vai apmāca cilvēkus grupā.

Norises vieta: Valsts administrācijas skolā, Raiņa bulvārī 4, Rīgā

Laiks: 2014.gada 12.februārī plkst.10:00-16:00

Darba kārtība: naviguide_seminars_programma_akt.doc?d=files/news/23757/naviguide_seminars_programma_akt.doc Aktualizēts: 28.01.2014

Pieteikšanās semināram tiešsaistē

Vajadzības gadījumā aicinām sazināties ar Noru Kalēju, tālrunis: 67785425, e-pasts: nora.kaleja@viaa.gov.lv

* Plānots, ka šādi semināri tiks organizēti arī Jelgavā (25.02.), Ventspilī (18.03.), Liepājā (21.03.), Rēzeknē (28.03), Daugavpilī (24.04.). Aicinām sekot līdzi VIAA mājas lapas aktualitātēm.