Tiešraides prezentācija par IKT pielietojumu karjeras atbalstā

06.02.2014

19.02.2014. plkst. 14.30 (pēc Latvijas laika) ASV Floridas valsts universitātes profesors Džeimss P. Samsons karjeras atbalsta speciālistus tiešraides prezentācijā iepazīstinās ar „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pielietojumu Karjeras atbalstam”.

Prezentācijas tiešraide būs pieejama internetā https://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/erillis/ktl/evokes/using-information-and-communication-technology. Tiešraides laikā nodrošināta iespēja rakstiski (angļu valodā) uzdot jautājumus Prof. Samsonam. Prezentācijas ilgums – 1 stunda.

Prezentācijā tiks aplūkots pašreizējais IKT pielietojums karjeras atbalstā – kādi ir ieguvumi un ierobežojumi, kāda ir karjeras speciālista un tehnoloģiju loma; kā IKT ietekmē karjeras speciālista darba lauku, karjeras atbalsta sistēmas, testēšanu, informācijas sniegšanu, attālinātos pakalpojumus; kādas ir sociālo tīklu, mobilo tehnoloģiju, aplikāciju un spēļu, virtuālo karjeras centru un IKT balstīto karjeras resursu un pakalpojumu iespejas, ētiskie aspekti un profesionālie standarti.

Prezentācijas translāciju organizē Somijas Izglītības pētniecības institūta Mūžilga karjeras atbalsta nacionālais centrs Jivaskilas Universitātē sadarbībā ar Eiropas Mūžilga karjeras atbalsta tīklu, Floridas valsts universitātes Karjeras atbalsta un konsultāciju tehnoloģiju pētniecības centru un Starptautisko Karjeras atbalsta asociāciju IAEVG.