Karjeras speciālisti aicināti uz semināru par atbalsta metodiku darbam ar grupu

05.03.2014

2014.gada 18.martā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīko praktisku semināru „Iepazīšanās ar starptautisko karjeras atbalsta metodikas rokasgrāmatu darbam ar grupu”. Rokasgrāmata tapusi ES Mūžizglītības programmas finansētā projekta Naviguide ietvaros, izvēloties, tulkojot un aprobējot 102 Francijā un Austrijā izmantotas karjeras atbalsta metodes darbam ar grupu. 

Tā kā Latvijā karjeras atbalsts ir vēl tikai attīstības stadijā, sevišķi izglītības sektorā, un trūkst praktisku iestrādņu, tad šī metodikas rokasgrāmata būs labs instruments darbam ar karjeras jautājumiem. Ar Euroguidance tīkla finansiālo atbalstu rokasgrāmata ir iztulkota un adaptēta Latvijas karjeras speciālistu vajadzībām. Metodikas vairāk piemērotas darbam ar jauniešiem vecumā no 15 gadiem un pieaugušajiem.

Metodikas pieejama VIAA mājaslapas sadaļā: Euroguidance » Informatīvie materiāli » Karjeras speciālistiem. 

Semināra mērķis ir praktiski iepazīties ar rokasgrāmatas saturu un izmantošanas iespējām darbā ar jauniešiem.

Uz semināru aicināti Ventspils un Ventspils rajona* vispārējās, profesionālās un augstākās izglītības iestāžu karjeras speciālisti, kuri konsultē vai apmāca cilvēkus grupā.

Norises vieta: Ventspils 1.ģimnāzija, Kuldīgas 1, Ventspils
Laiks: 2014.gada 18.martā plkst.10:00-16:00
Darba kārtība: naviguide_seminars_programma_ventspils.doc?d=files/news/23834/naviguide_seminars_programma_ventspils.doc

Pieteikšanās semināram pie Rutas Ogurcovas (tālrunis: 63601226, e-pasts: ruta.ogurcova@ventspils.gov.lv).
Vajadzības gadījumā aicinām sazināties ar Noru Kalēju (tālrunis: 67785425, e-pasts: nora.kaleja@viaa.gov.lv).

*Šādi semināri tiks organizēti arī Liepājā (21.03.), Rēzeknē (27.03), Daugavpilī (24.04.)