Jauna profesionāļu piesaistes programma “Jaunais speciālists”

03.04.2014

Topošie pārtikas tehnologi, elektromehāniķi, mehatroniķi, elektrotehniķi datorvadībā, ķīmiķi, biologi vai mikrobiologi var pieteikties programmai “Jaunais speciālists”.

Programmas mērķis ir nodrošināt optimālu ražošanas prakses, atalgota darba un karjeras izaugsmes komplektu jaunajiem speciālistiem, kuri vēl studē pēdējā kursā vai ir absolvējuši augstskolu pērn.

Programma “Jaunais speciālists” sastāv no prakses viena mēneša garumā, darbu kvalificēta un pieredzējuša darba vadītāja uzraudzībā, un pēc profesionālās pārbaudes eksāmenu veiksmīgas nokārtošanas – pastāvīgu darbu ar algas indeksāciju un turpmākām profesionālās un karjeras izaugsmes iespējām.

Programmā aicināts pieteikties ikviens augstkolu pēdējā kursa students vai pērnā gada absolvents pārtikas tehnoloģijā, elektromehānikā, mehatronikā, elektrotehnikas datorvadībā, ķīmijas, bioloģijas vai mikrobioloģijas specialitātē ar vidējo atzīmi ne zemāku kā 7,5 balles.

Sīkāka informācija par pieteikšanos: www.foodunion.lv