Seminārs karjeras speciālistiem Alūksnē par atbalsta metodiku darbam ar grupu

15.04.2014

2014.gada 22.aprīlī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīko praktisku semināru „Iepazīšanās ar starptautisko karjeras atbalsta metodikas rokasgrāmatu darbam ar grupu”.

Rokasgrāmata tapusi ES Mūžizglītības programmas finansētā projekta Naviguide ietvaros, izvēloties, tulkojot un aprobējot 102 Francijā un Austrijā izmantotas karjeras atbalsta metodes darbam ar grupu. Tā kā Latvijā karjeras atbalsts ir vēl tikai attīstības stadijā – sevišķi izglītības sektorā – un trūkst praktisku iestrādņu, tad šī metodikas rokasgrāmata būs labs instruments darbam ar karjeras jautājumiem. Ar Euroguidance tīkla finansiālo atbalstu rokasgrāmata ir iztulkota un adaptēta Latvijas karjeras speciālistu vajadzībām. Metodikas vairāk piemērotas darbam ar jauniešiem vecumā no 15 gadiem un pieaugušajiem.

Metodikas pieejama VIAA mājas lapas sadaļā: Euroguidance » Informatīvie materiāli » Karjeras speciālistiem.

Semināra mērķis ir praktiski iepazīties ar rokasgrāmatas saturu un izmantošanas iespējām darbā ar jauniešiem.

Uz semināru aicināti Alūksnes un Alūksnes novada* vispārējās, profesionālās un augstākās izglītības iestāžu karjeras speciālisti, kuri konsultē vai apmāca cilvēkus grupā.

Norises vieta: Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā, Glika iela 10, Alūksnē
Laiks: 2014.gada 22.aprīlī plkst.10:30-16:00
Darba kārtība: naviguide_seminars_programma_aluksne.doc?d=files/news/24109/naviguide_seminars_programma_aluksne.doc
Pieteikšanās semināram pie Lolitas Vanagas (26130490, e-pasts: lolita_v@inbox.lv ),

Vajadzības gadījumā aicinām sazināties ar Noru Kalēju, tālrunis: 67785425, e-pasts: nora.kaleja@viaa.gov.lv

*Šāds seminārs tiks organizēts arī Daugavpilī (24.04.)