Seminārs karjeras speciālistiem Daugavpilī par atbalsta metodiku darbam ar grupu

23.04.2014

2014.gada 24.aprīlī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīko praktisku semināru „Iepazīšanās ar starptautisko karjeras atbalsta metodikas rokasgrāmatu darbam ar grupu”.

 

Rokasgrāmata tapusi ES Mūžizglītības programmas finansētā projekta Naviguide ietvaros, izvēloties, tulkojot un aprobējot 102 Francijā un Austrijā izmantotas karjeras atbalsta metodes darbam ar grupu. Tā kā Latvijā karjeras atbalsts ir vēl tikai attīstības stadijā – sevišķi izglītības sektorā – un trūkst praktisku iestrādņu, tad šī metodikas rokasgrāmata būs labs instruments darbam ar karjeras jautājumiem. Ar Euroguidance tīkla finansiālo atbalstu rokasgrāmata ir iztulkota un adaptēta Latvijas karjeras speciālistu vajadzībām. Metodikas vairāk piemērotas darbam ar jauniešiem vecumā no 15 gadiem un pieaugušajiem.

Metodikas pieejama VIAA mājas lapas sadaļā: Euroguidance » Informatīvie materiāli » Karjeras speciālistiem. 

Semināra mērķis ir praktiski iepazīties ar rokasgrāmatas saturu un izmantošanas iespējām darbā ar jauniešiem.
Uz semināru aicināti Daugavpils un Daugavpils rajona vispārējās, profesionālās un augstākās izglītības iestāžu karjeras speciālisti, kuri konsultē vai apmāca cilvēkus grupā.
Norises vieta: Latgales centrālā bibliotēka, Rīgas iela 22a, Daugavpils
Laiks: 2014.gada 24.aprīlī plkst.10:30-16:00
Darba kārtība: naviguide_seminars_programma_daugavpils.doc?d=files/news/24116/naviguide_seminars_programma_daugavpils.doc

Pieteikšanās semināram pie Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļas pedagoģes - karjeras konsultantes Santas Čeirānes (santa.ceirane@daugavpils.lv; tālr.65407437).

Vajadzības gadījumā aicinām sazināties ar Noru Kalēju, tālrunis: 67785425, e-pasts: nora.kaleja@viaa.gov.lv