Notiks seminārs „Karjeras kompass – dialoga metode fokusētām un virzītām sarunām ar jauniešiem”

29.04.2014

2014.gada 16.maijā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīko mācību semināru „Karjeras kompass – dialoga metode fokusētām un virzītām sarunām ar jauniešiem”. 

„Karjeras kompass” metodiku izstrādāja CINOP Euroguidance The Netherlands un ar Euroguidance Latvia atbalstu tā ir adaptēta Latvijas karjeras speciālistu vajadzībām.
Karjeras konsultanti savā darbā mēdz izmantot dažādas pieejas un metodikas, kā galvenā un efektīvākā metode visbiežāk tiek izvēlēta karjeras intervija un konsultēšana. Tomēr ne visiem klientiem izdodas vienlīdz veiksmīgi atbildēt uz karjeras jautājumiem pārrunu laikā un šādā sarunā gan klientam, gan konsultantam ir grūti sarunai piešķirt turpmāku virzību un jēgu. Šādos gadījumos ir nepieciešams pielietot kādu citu - aktīvāku un dinamiskāku pieeju. Metodiskais līdzeklis „Karjeras kompass” ir izveidots, balstoties gan uz pētījumiem, gan uz darba pieredzi, un ir paredzēts kā praktisks instruments karjeras konsultantiem izglītības jomā, tāpēc īpaši uzsvērta karjeras attīstība un problemātiskie jautājumi tieši pusaudžu un jaunības posmā. „Karjeras kompasā” būtiskie karjeras jautājumi ir noformulēti atbilstoši Marinkas Kaupersas (Marinka Kuipers, Hāgas Lietišķo zinātņu universitātes „Profesionālās izglītības pedagoģijas” lektore, Nīderlandes karjeras kompetenču vadošā pētniece) nosauktajām karjeras kompetencēm.

Semināra mērķis ir iepazīstināt ar psiholoģijas un karjeras atbalsta teorijām, kas ir šīs metodikas pamatā, un praktiskiem ieteikumiem tās izmantošanai individuālās un grupu jauniešu karjeras konsultācijās.
Uz semināru aicināti Rīgas un Rīgas apkārtnes novadu* vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu karjeras konsultanti.

Norises vieta: Valsts administrācijas skolā, Raiņa bulvārī 4, Rīgā
Laiks: 2014.gada 16.maijā plkst.9:30-17:00
Semināra programma: kompass_semin_ra_programma_16.05.2014.doc?d=files/news/24129/kompass_semin_ra_programma_16.05.2014.doc

Pieteikšanās semināram tiešsaistē.

Vajadzības gadījumā aicinām sazināties ar Brigitu Miķelsoni, tālrunis: 67830829, e-pasts: brigita.mikelsone@viaa.gov.lv 

* Plānots, ka šogad šādi semināri tiks atkārtoti organizēti Rēzeknē, Valmierā, Liepājā un Daugavpilī. Aicinām sekot līdzi VIAA mājas lapas aktualitātēm.