Pieejami Euroguidance Centrāleiropas valstu grupas Pārrobežu semināru rezultāti

10.07.2014

Euroguidance centri Centrāleiropas valstīs Pārrobežu seminārus organizē kopš 2005. gada, pakāpeniski paplašinoties dalībvalstu skaitam.

Tagad Euroguidance tīkla mājaslapā pieejami semināru rezultāti – pētījumi un monogrāfijas par semināru tēmām no 2010.-2013. gada:
             –Konsultantu profesionālā palīdzība - kurš rūpējas par aprūpētājiem?
             –Inovatīvas metodes un līdzekļi karjeras atbalsta jomā;
             –Karjeras vadības prasmes;
             –Metodes, tehnikas un līdzekļi prasmju apzināšanai.

Saite uz semināru materiāliem: http://euroguidance.eu/news-events/cross-border-seminars/