Notiks semināri „Karjeras kompass – dialoga metode fokusētām un virzītām sarunām ar jauniešiem”

13.08.2014

2014. gada augustā, septembrī un oktobrī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) Euroguidance programmas ietvaros Rēzeknē, Valmierā, Liepājā un Daugavpilī rīko mācību seminārus „Karjeras kompass – dialoga metode fokusētām un virzītām sarunām ar jauniešiem”.

Semināru mērķis ir iepazīstināt ar psiholoģijas un karjeras atbalsta teorijām, kas ir “Karjeras kompass” metodikas pamatā, kā arī praktiskiem ieteikumiem tās izmantošanai individuālās un grupu jauniešu karjeras konsultācijās.

„Karjeras kompass” metodiku izstrādāja CINOP Euroguidance The Netherlands, ar Euroguidance Latvia atbalstu tā ir adaptēta Latvijas karjeras speciālistu vajadzībām.


Karjeras konsultanti savā darbā mēdz izmantot dažādas pieejas un metodikas. Kā galvenā un efektīvākā metode visbiežāk tiek izvēlēta karjeras intervija un konsultēšana. Tomēr ne visiem klientiem izdodas vienlīdz veiksmīgi atbildēt uz karjeras jautājumiem pārrunu laikā, kā rezultātā arī konsultantam ir grūti sarunai piešķirt turpmāku virzību un jēgu.

Metodiskais līdzeklis „Karjeras kompass” ir izveidots, balstoties gan uz pētījumiem, gan uz darba pieredzi. Tas ir paredzēts kā praktisks instruments karjeras konsultantiem izglītības jomā, tāpēc īpaši uzsvērta karjeras attīstība un problemātiskie jautājumi tieši pusaudžu un jaunības posmā. „Karjeras kompasā” būtiskie karjeras jautājumi ir noformulēti atbilstoši Marinkas Kaupersas (Marinka Kuipers, Hāgas Lietišķo zinātņu universitātes „Profesionālās izglītības pedagoģijas” lektore, Nīderlandes karjeras kompetenču vadošā pētniece) nosauktajām karjeras kompetencēm.

 

Informācija par semināriem

Laiks  Norises vieta  Mērķgrupa Semināra programma Pieteikšanās semināram

2014. gada 19. augusts

plkst. 10:00-17:00

Rēzeknes Augstskolā, Atbrīvošanas alejā 115, 2. stāvā, aktu zālē Rēzeknes pilsētas un apkārtnes novadu vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu karjeras konsultanti  r_zekne_kompass_seminara_programma_19_08_14.doc?d=files/news/24226/r_zekne_kompass_seminara_programma_19_08_14.doc Pieteikšanās pie Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes Tālākizglītības un metodiskā centra vadītājas Ilonas Stramkales (ilona.stramkale@rezekne.lv; tālr. 64605856)

2014. gada 21. augusts

plkst. 9:30-17:00

Valmieras Integrētā bibliotēkā, Cēsu ielā 4, Valmierā Valmieras pilsētas un apkārtnes novadu vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu karjeras konsultanti  valmiera_kompass_seminara_programma_21_08_14.doc?d=files/news/24226/valmiera_kompass_seminara_programma_21_08_14.doc

Pieteikšanās pie Valmieras Izglītības pārvaldes speciālistes izglītības jautājumos Sanitas Lozes (sanita.loze@valmiera.lv; tālr. 64207147)

 

2014. gada 5. septembris

plkst. 10:00-17:00

Liepāja Liepājas pilsētas un apkārtnes novadu vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu karjeras konsultanti  liep_ja_kompass_seminara_programma_19_08_14.doc?d=files/news/24226/liep_ja_kompass_seminara_programma_19_08_14.doc Pieteikšanās pie Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības metodiķes jaunatnes jautājumos Aelitas Jankovskas (aelita.jankovska@lip.lv; tālr. 63489143)

2014. gada 30. oktobris

plkst. 10:00-17:00

Daugavpils Daugavpils pilsētas un apkārtnes novadu vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu karjeras konsultanti  daugavpils_kompass_seminara_programma_19_08_14.doc?d=files/news/24226/daugavpils_kompass_seminara_programma_19_08_14.doc Pieteikšanās pie Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pedagoga – karjeras konsultantes Santas Čeirānes (santa.ceirane@daugavpils.lv; tālr. 65407437)

Vajadzības gadījumā aicinām sazināties ar Brigitu Miķelsoni, tālrunis: 67830829, e-pasts: brigita.mikelsone@viaa.gov.lv.