Notiks semināri „Iepazīšanās ar starptautisko karjeras atbalsta metodikas rokasgrāmatu darbam ar grupu”

01.09.2014

2014. gada septembrī un oktobrī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) Valmierā, Gulbenē un Ogrē rīko praktiskus seminārus „Iepazīšanās ar starptautisko karjeras atbalsta metodikas rokasgrāmatu darbam ar grupu”.

Semināra mērķis ir praktiski iepazīties ar rokasgrāmatas saturu un izmantošanas iespējām darbā ar jauniešiem.


Rokasgrāmata tapusi ES Mūžizglītības programmas finansētā projekta Naviguide ietvaros, izvēloties, tulkojot un aprobējot 102 Francijā un Austrijā izmantotas karjeras atbalsta metodes darbam ar grupu. Tā kā Latvijā karjeras atbalsts ir vēl tikai attīstības stadijā - sevišķi izglītības sektorā - un trūkst praktisku iestrādņu, tad šī metodikas rokasgrāmata būs labs instruments darbam ar karjeras jautājumiem. Ar Euroguidance tīkla finansiālo atbalstu rokasgrāmata ir iztulkota un adaptēta Latvijas karjeras speciālistu vajadzībām. Metodikas vairāk piemērotas darbam ar jauniešiem vecumā no 15 gadiem un pieaugušajiem.

Metodika pieejama VIAA mājas lapas sadaļā: Euroguidance » Informatīvie materiāli » Karjeras speciālistiem


Informācija par semināriem

Laiks Norises vieta Mērķgrupa Semināra programma Pieteikšanās semināram
2014. gada 11. septembris
plkst. 10:00-16:00
Valmieras Integrētā bibliotēkā, Cēsu ielā 4, Valmierā Valmieras pilsētas un apkārtnes novadu vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu karjeras speciālistiem, kuri konsultē vai apmāca cilvēkus grupā.  naviguide_seminars_programma_valmiera.doc?d=files/news/24247/naviguide_seminars_programma_valmiera.doc Pieteikšanās pie Valmieras Izglītības pārvaldes speciālistes izglītības jautājumos Sanitas Lozes (sanita.loze@valmiera.lv; tālr. 64207147)
2014. gada 17. septembris
plkst. 10:30-16:00
Gulbenes novada domes 3. stāva zālē, Gulbenē Gulbenes pilsētas un apkārtnes novadu vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu karjeras speciālistiem, kuri konsultē vai apmāca cilvēkus grupā. naviguide_seminars_programma_gulbene.doc?d=files/news/24247/naviguide_seminars_programma_gulbene.doc

Kontaktpersona: Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas izglītības darba speciāliste Anita Birzniece (tālr. 64497725)

 

Pieteikšanās semināram tiešsaistē šeit.

2014. gada 29. oktobris
plkst. 10:00-16:00
Ogres Izglītības un sporta pārvaldē, Brīvības ielā 44, 2. stāva zālē Ogres pilsētas un apkārtnes novadu vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu karjeras speciālistiem, kuri konsultē vai apmāca cilvēkus grupā. naviguide_seminars_programma_ogre_upd.doc?d=files/news/24247/naviguide_seminars_programma_ogre_upd.doc Pieteikšanās pie Ogres novada Jaunatnes un mūžizglītības lietu speciālista Rinalda Rudzīša (rinalds.rudzitis@ogresnovads.lv; tālr. 65055383)


Vajadzības gadījumā aicinām sazināties ar Noru Kalēju, tālrunis: 67785425, e-pasts: nora.kaleja@viaa.gov.lv.