Notiks semināri “Karjeras atbalsts profesionālās izglītības iestādē”

04.11.2014

Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu organizē seminārus „Karjeras atbalsts profesionālās izglītības iestādē”. 

Semināri tiek rīkoti, lai palīdzētu profesionālās izglītības kompetenču centru vadībai sekmīgi īstenot Izglītības likumā noteiktās karjeras atbalsta funkcijas. Semināru mērķis - izstrādāt mācību procesā integrēta karjeras atbalsta programmu profesionālās izglītības iestādē. Pasākuma gaitā netiks dotas gatavas receptes, bet kopīgi tiks meklēti labākie risinājumi, balstoties uz karjeras izglītības pamatnostādnēm un labās prakses piemēriem. 

Semināri tiek rīkoti divās secīgās sesijās, tiekoties šogad un nākamā gada sākumā. Darbs semināra laikā tiek organizēts divās grupās.

Laiks: 2014. gada 5. un 6. novembris no plkst. 10:00 līdz 15:30

Norises vieta: Valsts administrācijas skolā, Raiņa bulvārī 4, Rīgā

Semināra programma: viaa_seminars_programma_05_11_2014.doc?d=files/news/24372/viaa_seminars_programma_05_11_2014.doc

Vajadzības gadījumā aicinām sazināties ar Noru Kalēju, tālrunis: 67785425, e-pasts: nora.kaleja@viaa.gov.lv