Notiks semināri par „Karjeras kompass” praktisku izmantošanu

16.01.2015

2015. gada 13. februārī un 27. februārī Valsts izglītības attīstības aģentūra rīko mācību seminārus “Metodiskā līdzekļa „Karjeras kompass” praktiska izmantošana fokusētām un virzītām sarunām ar jauniešiem”.

„Karjeras kompass” metodikuizstrādāja CINOP Euroguidance The Netherlands, ar Euroguidance Latvia atbalstu tā ir adaptēta Latvijas karjeras speciālistu vajadzībām. Metodiskais līdzeklis izveidots, balstoties uz pētījumiem un darba pieredzi. Tas ir paredzēts kā praktisks instruments karjeras konsultantiem izglītības jomā, tāpēc īpaši uzsvērta karjeras attīstība un problemātiskie jautājumi tieši pusaudžu un jaunības posmā.

Semināru mērķis ir iepazīstināt ar psiholoģijas un karjeras atbalsta teorijām, kas ir šīs metodikas pamatā, kā arī praktiskiem ieteikumiem tās izmantošanai individuālās un grupu jauniešu karjeras konsultācijās. Uz pasākumiem aicināti vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu karjeras konsultanti.

 

Laiks Norises vieta Semināra programma Pieteikšanās

13.02.2015.

plkst. 9.00-16.00

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33, Jelgava jelgava_kompass_semin_ra_programma_2015.doc?d=files/news/24474/jelgava_kompass_semin_ra_programma_2015.doc  reģistrācija tiešsaistē

27.02.2015.

plkst. 9.00-16.00

Valsts Administrācijas skola, Raiņa bulvāris 4, Rīga r_ga_kompass_semin_ra_programma_2015.doc?d=files/news/24474/r_ga_kompass_semin_ra_programma_2015.doc  reģistrācija tiešsaistē 


Vajadzības gadījumā aicinām sazināties ar Brigitu Miķelsoni, tālrunis: 67830829, e-pasts: brigita.mikelsone@viaa.gov.lv.