Pedagogi aicināti apmeklēt seminārus par karjeras atbalsta integrēšanu vispārizglītojošās skolās

20.02.2015

Skolēnu pavasara brīvlaikā Valsts izglītības attīstības aģentūras Informācijas un karjeras atbalsta departaments Euroguidance programmas ietvaros organizē seminārus „Karjeras atbalsta pasākumu integrēšana vispārizglītojošās skolās”.

Uz divu dienu semināriem tiek aicināti klašu audzinātāji un mācību priekšmetu pedagogi, direktoru vietnieki un pedagogi - karjeras konsultanti.

Semināros varēs iepazīties ar dažādām idejām un risinājumiem karjeras atbalsta integrēšanā pedagoģiskajā procesā. Dalībniekiem būs iespēja pilnveidot savas prasmes, lai motivētu skolēnus sākt pašizpēti, sekmētu skolēnu izpratni par savu personību un tās resursiem, veicinātu skolēnu atbildību par savu dzīvi (profesijas izvēli un izglītību). Īpaši tiks uzsvērtas metodes darbam ar skolēniem un jauniešiem, kas ir mācībās nemotivēti un pakļauti sociālās atstumtības riskam.

 
Informācija par gaidāmajiem semināriem

Laiks Norises vieta Semināra programma

Kontaktpersona

(Vajadzības gadījumā par semināriem aicinām sazināties ar šādām kontaktpersonām)

 18.-19.03.2015 Aizpute, Aizputes vidusskola, Ziedu ielā 7  aizpute_semin_ra_programma_2015.doc?d=files/news/24536/aizpute_semin_ra_programma_2015.doc

Elita Malovka, e-pasts: 

elita.malovka@aizpute.lv

 18.-19.03.2015 Cēsis, Cēsu 2. pamatskola, Gaujas ielā 45  c_sis_semin_ra_programma_2015.doc?d=files/news/24536/c_sis_semin_ra_programma_2015.doc Dzintra Kozaka, e-pasts: dzintra.kozaka@dome.cesis.lv
 18.-19.03.2015 Jelgava, Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33  jelgava_semin_ra_programma_2015.doc?d=files/news/24536/jelgava_semin_ra_programma_2015.doc Sanita Šabanska, e-pasts: sanita.sabanska@zrkac.jelgava.lv
 19.-20.03.2015 Dagda, Dagdas vidusskola, Mičurina ielā 3a  dagda_semin_ra_programma_2015.doc?d=files/news/24536/dagda_semin_ra_programma_2015.doc Marija Micķeviča, e-pasts: Mickevica.marija@inbox.lv