Iespēja iepazīties ar CEDEFOP ziņojumu

01.04.2015

Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs CEDEFOP ir publicējis informatīvu ziņojumu “Atbalsts karjeras attīstībai nestabilos laikos”, kas ir pieejams arī latviešu valodā.

CEDEFOP informatīvais ziņojums “Atbalsts karjeras attīstībai nestabilos laikos: sasaistot ekonomisko, sociālo un personīgo labumu” pamato mūžilga karjeras attīstības atbalsta lomu, risinot ekonomikas krīzes, sociālā atstumtības un neskaidru darba perspektīvu problēmas. Ziņojumā secināts, ka atbalstot iedzīvotājus, tiek atbalstīta mūžizglītības un nodarbinātības politikas ieviešana un, kas ir vissvarīgāk, noskaidrotas visas iedzīvotājiem pieejamās karjeras attīstības iespējas.

Ziņojums latviešu valodā ir pieejams šeit.


Par CEDEFOP

CEDEFOP ir Eiropas Savienības aģentūra, kas palīdz attīstīt profesionālās izglītības politiku, lai veicinātu izcilību un sociālo integrāciju, kā arī stiprinātu Eiropas sadarbību profesionālās izglītības jomā.

Laika posmam no 2012. līdz 2016. gadam CEDEFOP ir izvirzījis trīs prioritātes:

  • atbalsts profesionālās izglītības sistēmu modernizēšanai;
  • karjera un pāreja, tostarp tādi problēmjautājumi kā profesionālā tālākizglītība, pieaugušo izglītība un darba vidē gūtas mācības;
  • nepieciešamo zināšanu un prasmju analīze.

Šajās prioritātēs ir ietverti Ministru padomes, Eiropas Komisijas, dalībvalstu un sociālo partneru CEDEFOP īpaši uzticētie uzdevumi. CEDEFOP pētījumu, politikas analīzes un sakaru veidošanas rezultātā apkopotā informācija tiek izplatīta tā tīmekļa vietnē, kā arī ar publikāciju, sociālo plašsaziņas līdzekļu un pasākumu palīdzību.


CEDEFOP, a
tzīmējot savu 40. gadadienu, publicējis ziņojumu “Jauno ceļu senās saknes”, kurā aicina smelties iedvesmu pagātnē, lai uzlabotu profesionālo izglītību un apmācību nākotnei. Tas ir lasāms arī latviešu valodā.

Visus CEDEFOP informatīvos ziņojumus meklējiet šeit.