Pieejama jauna infografika skolēniem

28.08.2015

Izveidota un publicēta infografika “Tālākās izglītības ceļi pēc 9. un 12. klases”.

Plānojot savu karjeru, jāizvēlas ne tikai profesija, bet arī izglītības ceļš, kā šo profesiju apgūt. Turklāt jāizvēlas savai situācijai un nākotnes plāniem atbilstošākais.

Jaunā infografika izskaidros, kāds ir tālākās izglītības iespējas pēc pamatizglītības un kādas pēc vispārējās vidējās izglītības iegūšanas. Tajā norādīts, cik ilgs laiks jāvelta katram izglītības ceļam un kādu profesionālās kvalifikācijas līmeni var iegūt.Infografiku var apskatīt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas sadaļā Euroguidance.