Aicinām pedagogus apmeklēt seminārus par karjeras atbalsta integrēšanu vispārizglītojošās skolās

07.10.2015

Skolēnu rudens brīvlaikā Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Informācijas un karjeras atbalsta departaments Euroguidance programmas ietvaros organizē seminārus „Karjeras atbalsta pasākumu integrēšana vispārizglītojošās skolās”.

Uz divu dienu semināriem tiek aicināti klašu audzinātāji un mācību priekšmetu pedagogi, direktora vietnieki un pedagogi - karjeras konsultanti.

Semināros varēs iepazīties ar dažādām idejām un risinājumiem karjeras atbalsta integrēšanā pedagoģiskajā procesā. Dalībniekiem būs iespēja pilnveidot savas prasmes, lai motivētu skolēnus sākt pašizpēti, sekmētu skolēnu izpratni par savu personību un tās resursiem, veicinātu skolēnu atbildību par savu dzīvi (profesijas izvēli un izglītību), īpaši uzsverot metodes darbam ar skolēniem un jauniešiem, kas ir mācībās nemotivēti un pakļauti sociālās atstumtības riskam.

 Semināru norises vietas un darba programmas

Datums Vieta Programma
26. – 27.10.2015 Dobele, Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola, Brīvības iela 28B ?d=Dobele_semin_ra_programma_2015_oktobris.doc
27. – 28.10.2015 Rīga, Valsts administrācijas skola, Raiņa bulvāris 4 ?d=Pier_ga_semin_ra_programma_2015_oktobris.doc
27. – 28.10.2015 Rēzekne, Rēzeknes sākumskola, Kaļķu iela 12 ?d=R_zekne_semin_ra_programma_2015_oktobris.doc
29. – 30.10.2015 Daugavpils,  Daugavpils Vienības pamatskola, Ģimnāzijas iela 32 ?d=Daugavpils_semin_ra_programma_2015_oktobris.doc

 

Nepieciešamības gadījumā par semināriem aicinām sazināties ar šādām kontaktpersonām: