Notiks seminārs par „Karjeras kompass” praktisku izmantošanu

10.12.2015

2016. gada 28. janvārī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīko mācību semināru „Karjeras kompass – dialoga metode fokusētām un virzītām sarunām ar jauniešiem”.

„Karjeras kompass” metodiku izstrādāja CINOP Euroguidance The Netherlands, ar Euroguidance Latvia atbalstu tā ir adaptēta Latvijas karjeras speciālistu vajadzībām.

Karjeras konsultanti savā darbā mēdz izmantot dažādas pieejas un metodikas. Kā galvenā un efektīvākā metode visbiežāk tiek izvēlēta karjeras intervija un konsultēšana. Metodiskais līdzeklis „Karjeras kompass” ir izveidots, balstoties uz pētījumiem, gan uz darba pieredzi. Tas ir paredzēts kā praktisks instruments karjeras konsultantiem izglītības jomā, tāpēc īpaši uzsvērta karjeras attīstība un problemātiskie jautājumi tieši pusaudžu un jaunības posmā.

Semināra mērķis ir iepazīstināt ar psiholoģijas un karjeras atbalsta teorijām, kas ir šīs metodikas pamatā, un praktiskiem ieteikumiem tās izmantošanai individuālās un grupu jauniešu karjeras konsultācijās. Uz semināru aicināti Rīgas un Rīgas apkārtnes novadu speciālo skolu pedagogi – karjeras konsultanti.

 

Pasākuma norises vieta: VIAA (Z.A. Meierovica bulvāris 16-1, 5. stāva zāle, Rīga)
Laiks: 28.01.2016., plkst. 9:30-16:00
Mērķauditorija: Rīgas speciālo skolu pedagogi - karjeras konsultanti

Darba kārtība:?d=28012015_seminars_programma.pdf


Vajadzības gadījumā aicinām sazināties ar Brigitu Miķelsoni, tālrunis: 67830829, e-pasts: brigita.mikelsone@viaa.gov.lv.