Izdota praktisku uzdevumu grāmata karjeras konsultantiem

16.02.2011

VIAA izdevusi praktisko uzdevumu papildinājumu rokasgrāmatai „Mans bērns izvēlas karjeru”. Grāmata domāta karjeras konsultantiem, kas ir nolēmuši strādāt ne tikai ar bērniem, bet arī ar viņu ģimenēm.

Tā sniedz informāciju, lai veidotu veiksmīgu karjeras konsultantu un vecāku sadarbību, motivētu vecākus rīkoties, noteikt mērķus, attīstīt spējas un īpašības, kas palīdzēs analizēt katra paša karjeru un pieņemt mērķtiecīgus lēmumus, kas ir saistīti ar izglītības izvēli un darbu nākotnē.

Grāmatas pamatā ir starptautiska pieredzi, ko guvuši karjeras konsultanti no dažādām valstīm. Grāmatu veido divas daļas:

  • I daļā „Karjeras konsultantu pašmācības grāmata” karjeras konsultanti var iepazīsties ar noderīgiem uzdevumiem;
  • II daļā „Karjeras konsultantu pašmācības uzdevumu grāmata” - karjeras konsultanti aicināti paši attīstīt savas spējas.

Grāmata ir praktisko uzdevumu papildinājums rokasgrāmatai „Mans bērns izvēlas karjeru”, kas ir 2008. gadā izdotās grāmatas „My Child is Choosing a Career” tulkojums.

Visas grāmatas iespējams lejupielādēt VIAA mājas lapas sadaļā: Euroguidance » Karjeras speciālistiem