Notiek reģistrācija Kembridžas eksāmenu 2009. gada marta sesijai Latvijā

14.01.2009

Reģistrācija Kembridžas eksāmenu 2009. gada marta sesijai Latvijā turpināsies līdz 2009. gada 27. janvārim. Piereģistrēties var četriem angļu valodas eksāmeniem - KET, PET, PCE un CAE. Pirmie divi norisināsies 14. martā, bet pēdējie 21. martā.

KET (Key English Test) pēc Eiropas Padomes skalas atbilst A-2 līmenim. Tas ir sākuma līmeņa eksāmens, kas pārbauda spējas komunicēt angļu valodā ikdienas situācijās pamatlīmenī. Eksāmens sastāv no četriem uzdevumiem: lasīšanas, rakstīšanas, klausīšanās un mutvārdiem.

PET (Preliminary English Test) pēc Eiropas Padomes skalas atbilst B-1 līmenim. Tas ir eksāmens ar vidēju grūtības pakāpi. Tajā tiek pārbaudītas spējas komunicēt angļu valodā ikdienas situācijās. Eksāmens sastāv no četriem uzdevumiem: lasīšanas, rakstīšanas, klausīšanās un mutvārdiem.

FCE (First Certificate in English) pēc Eiropas Padomes skalas atbilst B-2 līmenim. Eksāmena pakāpe šī veida eksāmenam raksturojama kā augstāka par vidējo. Tajā tiek pārbaudītas spējas pārliecinoši komunicēt angļu valodā - rakstveidā un mutiski. Lai to sekmīgi nokārtotu, jāspēj argumentēti komunicēt angļu valodā un izvēlēties saskarsmes stilu atkarībā no situācijas. Šis eksāmens piemērots tiem, kas vēlas strādāt vai mācīties ārzemēs, vai arī vēlas veidot karjeru starptautiskās kompānijās/organizācijās.

CAE (Certificate in Advanced English) pēc Eiropas Padomes skalas atbilst C-1 līmenim. Eksāmens piemērots augstas sagatavotības pakāpei. CAE pārbauda spējas pārliecinoši komunicēt angļu valodā akadēmiskām, kā arī darba vajadzībām. Šo sertifikātu atzīst vairums Lielbritānijas universitāšu, daudzas ASV un citu valstu augstskolas, kā arī šo valstu darba devēji.

Kembridžas angļu valodas eksāmeni izstrādāti tā, lai atbilstu dažādiem valodas apguves līmeņiem un ir pazīstami visā pasaulē. Tie kļuvuši īpaši atzīti darba devēju vidū, kā arī dažādās izglītības iestādēs. Šie eksāmeni sniedz pieredzi angļu valodas izmantošanai darba apstākļos, mācību situācijās un atpūtā. Eksāmeni sastāv no piecām daļām: lasīšanas, rakstīšanas, klausīšanās, mutvārdu un valodas pielietošanas spēju pārbaudes.

Papildu informācija par eksāmeniem Baltic Council for International Education vai tālr. 67317630. Eksāmeni notiek Rīgā, Ģertrūdes ielā 33/35, 3.stāvā, 302.kabinetā.