Sākas pieteikšanās Kembridžas eksāmenu vasaras sesijai

12.03.2009

No 16. marta līdz 3. aprīlim Baltic Council for International Education (BCIE) aizina pieteikties Kembridžas angļu valodas eksāmenu kārtošanai vasaras sesijā, ka notiks maijā un jūnijā. Pieteikties iespējams deviņu dažādu veidu valodas testu kārtošanai.

Vispārējie angļu valodas eksāmeni - KET, PET, FCE, CAE, CPE domāti dažādu angļu valodas apguves līmeņu apliecināšanai: KET (Key English Test), PET (Preliminary English Test), FCE (First Certificate in English), CAE (Certificate in Advanced English), CPE (Certificate in Proficiency in English).

Darījumu angļu valodas eksāmeni - BEC pārbauda uzņēmējdarbības vidē nepieciešamās angļu valodas prasmes. Šie eksāmeni paredzēti studentiem (pēc 16.g.v.), kuri plāno veidot karjeru biznesā vai jau strādā šajā jomā.

Juridiskās angļu valodas - ILEC sertifikāts apliecina tā īpašnieka spēju brīvi komunicēt par profesionālām tēmām, kā arī atbilstošu sagatavotību mācībām ārzemju augstskolu juridiskajās fakultātēs. ILEC eksāmenu atzīst dažādas juristu asociācijas, tai skaitā European Company Lawyers Association, The European Law Students Association un The International Association of Young Learners.

Finansu angļu valodas - ICFE sertifikāts apliecina tā īpašnieka spēju brīvi komunicēt par profesionālām finansu un grāmatvedības tēmām, kā arī atbilstošu sagatavotību mācībām ārzemju augstskolu finansu fakultātēs. ICFE eksāmenu Kembridžas universitāte ir izveidojusi sadarbībā ar Association of Certified Chartered Accountants.

Savukārt Cambridge Young Learners English Tests ir paredzēti jaunākā skolas vecuma bērnu (7-12 g.v.) angļu valodas zināšanu novērtēšanai. Katrs līmenis sastāv no trim daļām: lasīšanas/rakstīšanas, klausīšanās un mutvārdiem.

Papildu informāciju par eksāmenu norises datumiem un reģistrācijas noteikumiem var uzzināt, sazinoties ar BCIE personīgi pa tālr. 67317630 (Inga Saulīte - Bēniņa).