ES informācijas dienas „Tu iegūsi, jo zināsi!”

09.05.2009

7. un 8. maijā ES mājā, Aspazijas bulvārī 28, 2. stāvā no plkst. 11.00 līdz 18.00 notiks ES informācijas dienas „Tu iegūsi, jo zināsi!”, ko rīko Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar Eiropas Savienības informācijas tīkliem.

7. maijā ikviens interesents varēs saņemt konsultācijas par uzņēmējdarbības atbalsta programmām, patērētāju tiesībām un darba iespējam, kā arī juridiskās konsultācijas. Savukārt 8. maijā varēs uzzināt par jaunatnes programmām un izglītības iespējām. Konsultantu vidū – arī Valsts izglītības attīstības aģentūra, kuras speciālisti informēs par Eiropas Komisijas informācijas un konsultāciju tīkla Euroguidance un programmas Leonardo da Vinci sniegtajām iespējām. Valsts izglītības attīstības aģentūra nodrošina Latvijas dalību Euroguidance tīklā un Leonardo da Vinci programmā.

Informācijas un konsultāciju tīkls Euroguidance izveidots, lai veicinātu karjeras attīstības atbalsta sistēmas politiku un praktisko darbību. Euroguidance ietvaros tiek sniegta informācija politikas plānotājiem, atbalstīti karjeras konsultanti u.c. karjeras attīstības atbalsta sistēmas pārstāvji. Euroguidance arī nodrošina informāciju un konsultācijas ikvienam interesentam.

Leonardo da Vinci programmas mērķis – uzlabot profesionālās izglītības kvalitāti Eiropā un veicināt inovācijas ar starptautiskās sadarbības palīdzību. Programma sniedz iespēju iegūt darba un dzīves pieredzi citā valstī, paplašināt cilvēka redzesloku, veicināt intelektuālo attīstību un celt vispārējo profesionālo zināšanu līmeni.