ES dalībvalstis vienojas pastiprināt sadarbību vispārējās un profesionālās izglītības pilnveidošanā

15.05.2009

Eiropas Padome 12. maijā pieņēma jaunas stratēģiskās vadlīnijas sadarbībai starp ES dalībvalstīm vispārējās un profesionālās izglītības sistēmu reformēšanā. Tā ir svarīga ziņa pašreizējās ekonomiskās krīzes apstākļos, jo kopīgi izaicinājumi – tādi kā profesionālo prasmju trūkums, sabiedrības novecošanās un sīva globālā konkurence – prasa kopīgus risinājumus un mācīšanos no citu valstu pieredzes. Stratēģija norāda gan uz īstermiņa prioritātēm 2009.-2011. gadam, gan turpmākajā desmitgadē risināmajiem izaicinājumiem.

Apsveicot jaunās stratēģijas apstiprināšanu, ES Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komisārs Jans Figels atzīmēja, ka mūžizglītība ir drīzas un ilgtspējīgas ekonomiskās atveseļošanās būtisks nosacījums.

Stratēģijā norādīts, ka Eiropas izglītības sistēmas ir nepieciešams reformēt, lai cilvēkus labāk sagatavotu darba meklēšanai, lai palīdzētu uzņēmējiem atrast nepieciešamos darbiniekus un lai izturētu globālo konkurenci. Izglītības sistēmas kvalitāte un efektivitāte spēlē noteicošu lomu sociālās iekļaušanas, pilsoniskuma un iecietības nodrošināšanā. Lai to īstenotu mūžizglītībai jākļūst par realitāti visā Eiropā.

ES izglītības stratēģiju 2010.-2020. gadam ar nosaukumu "Council Conclusions on a strategic framework for Europen cooperation in education and training ("ET 2020")" lasiet mājas lapas sadaļ: Karjeras atbalsts » Uzziņas materiāli.