Iznācis jaunais Euroguidance ziņu izdevums

21.04.2011

Iznācis jaunais Euroguidance 2011. gada aprīļa ziņu izdevums „Euroguidance newsletter”.

  • Karjeras atbalsts iedzīvotāju migrācijas kontekstā
  • Zviedrijas darba devēji novērtē mācības ārzemēs
  • Ilgtspējīga pašorganizēšanās metode karjeras un profesionālo prasmju attīstībai 
  • Multikultūru karjeras atbalsta pētījums
  • Ļubļinas konferencē apskata karjeras e-pakalpojumus
  • Jauns interneta portāls absolventu mobilitātei
  • EURODESK – Eiropas informācija jauniešiem