Informatīvie semināri „Karjeras attīstības atbalsts skolēniem”

21.03.2011

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) Euroguidance informācijas tīkls martā rīko semināru ciklu Rīgā un Latvijas reģionos par karjeras attīstības atbalstu skolēniem.

Semināros aicināti piedalīties direktora vietnieki mācību un audzināšanas darbā, metodiķi, pedagogi, klases audzinātāji, karjeras konsultanti un atbalsta personāls.

Semināros skolas personāls tiks sagatavots darbam ar vecākiem, veicinot aktīvu vecāku līdzdalību savu bērnu karjeras attīstības atbalsta procesā un palīdzot vecākiem iegūt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai sekmētu pusaudžu karjeras plānošanu. Interesenti  semināra laikā varēs iepazīties arī  ar Euroguidance programmas metodisko un informatīvo atbalstu skolēniem un izglītības iespējām Latvijā un Eiropā.

Semināru norises vietas:

  • 21.-22.martā Saldū, Saldus Izglītības pārvaldē. Darba programma saldus_programma_skolot_ju_semin_rs_2011_marts_eg.doc?d=files/news/6398/saldus_programma_skolot_ju_semin_rs_2011_marts_eg.doc
  • 22.-23.martā Rīgā, Valsts administrācijas skolā. Darba programma r_ga_programma_skolot_ju_semin_rs_2011_marts_eg.doc?d=files/news/6398/r_ga_programma_skolot_ju_semin_rs_2011_marts_eg.doc
  • 23.-24.martā Valmierā, Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā. Darba programma valmiera_programma_skolot_ju_semin_rs_2011_marts_eg.doc?d=files/news/6398/valmiera_programma_skolot_ju_semin_rs_2011_marts_eg.doc
  • 24.-25.martā Jelgavā, Jelgavas reģiona Pieaugušo izglītības centrā. Darba programma jelgava_programma_skolot_ju_semin_rs_2011_marts_eg.doc?d=files/news/6398/jelgava_programma_skolot_ju_semin_rs_2011_marts_eg.doc

Kontaktinformācija: Brigita Miķelsone, 67830829, brigita.mikelsone@viaa.gov.lv