Iznācis ziņojuma tulkojums

02.10.2014

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapā publicēts Eiropas mūžilgas karjeras atbalsta politikas tīkla (EMKAPT) izdotā  pārskata “Jauniešu garantija un mūžilgs karjeras atbalsts” tulkojums latviešu valodā. 

Šis pārskats pamato nepieciešamību iekļaut karjeras atbalstu katras valsts Jauniešu garantijas pasākumos un apraksta, kā dažas valstis to jau ir izdarījušas.

Ar pārskata tulkojumu var iepazīties VIAA mājaslapā, sadaļā Euroguidance » Karjeras speciālistiem