Informācijas portāli karjeras konsultantiem

Euroguidance

 

Euroguidance tīkls apvieno visas Eiropas Kopienas Mūžizglītības programmas dalībvalstu karjeras attīstības atbalsta sistēmas. Euroguidance veicina karjeras atbalsta speciālistu pieredzes apmaiņu, apkopo un izplata informāciju par jaunākajām darba metodēm un līdzekļiem. Euroguidance tīkls veicina ES un EEZ iedzīvotāju mobilitāti mācību nolūkos un palīdz karjeras konsultantiem un citiem interesentiem labāk iepazīt Eiropā pieejamās izglītības iespējas, tāpat tīkls nodrošina informāciju par citiem praktiskiem jautājumiem, kas saistās ar karjeras izvēli un studijām ārvalstīs.

 

   

 FET House

 

Future and Emerging Technologies (FET) House jeb „Nākotnes tehnoloģiju nams” ir interaktīvs portāls, kas rosina jauniešus apsvērt zinātnieka karjeras izvēli un vienlaicīgi izceļ Eiropas Komisijas Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT )programmas interesantākos zinātnes projektus. Mājas lapas autori cer, ka iespēja iepazīties un diskutēt par jaunākajiem atklājumiem iedrošinās jauniešus savu nākotni saistīt ar zinātni.

Portālā vienkāršā un viegli uztveramā veidā interesenti var uzzināt  par  jaunākajiem zinātnes atklājumiem septiņās zinātnes jomās. Mājas lapa ļauj tuvāk iepazīt jauno zinātnieku mācību un darba procesu, kā arī sazināties ar viņiem, uzdot jautājumus un izteikt savu viedokli.
Portāla adrese: http://cordis.europa.eu/fet-house/
   
   

CareerGUIDE

 

CareerGUIDE for Schools ir portāls karjeras izglītības īstenotājiem, kura uzdevums ir veicināt sadarbību starp skolām. Portāls par karjeras izglītības jautājumiem skolās tiek veidots ES izglītības programmas Comeniusietvaros. Tā mērķauditorija ir karjeras izglītības speciālisti, kas par portāla dalībniekiem var kļūt reģistrējoties.

http://www.career-guide.eu/

 

   
   

Europe Direct

 

Europe Direct – uzziņas par Eiropu. Tūlītējas atbildes uz dažādiem jautājumiem var saņemt tiešsaistē - ar čata  starpniecību, pa tālruni, kā arī pa  e-pastu 3 darbadienu laikā. Tāpat portālā ir pieejama  Eiropas dokumentācija, informācija par semināriem, Eiropas ekspertu tīkls. Saite: http://europa.eu/europedirect/index_lv.htm
   
   

Your Europe

 

Your Europe – Tava Eiropa. Informācijas portāls, kas veicina iedzīvotāju un uzņēmēju izpratni par savām tiesībām Eiropas Savienībā. Portālā pieejama informācija par ceļošanu, nodarbinātību, transporta, mājokļu, izglītības un jaunatnes, veselības, ģimenes un patērētājtiesību jautājumiem. Uzņēmēji portālā atradīs ceļvedi darbības paplašināšanai Eiropas tirgū.
Saite: http://ec.europa.eu/youreurope/