Euroguidance mobilitāte informatīvie materiāli

Vēlies doties ERASMUS+ mobilitātē uz Latviju?

 

 

Materiālā sniegta informācija par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas atbalstu izglītībai un jaunatnes darbam.

 

Lejupielādēt: ?d=73183_Erasmus_VIAA_infolapa_web.pdf

 

Jaunieša ceļvedis izglītībai un karjerai Eiropā

 

 

Īsa informācija par mobilitātes tīkliem Europass, Euroguidance, Eurodes un EURES.

 

Lejupielādēt: ?d=ES_t_kli_infografika.png

 

Infografika „Ko es zinu par mobilitāti?”

 
 

 

Palīglīdzeklis klases audzinātājam darbā ar tematisko grupu „Sabiedriskā līdzdalība”.

 

Lejupielādēt:ko_es_zinu_par_mobilitati_final.pdf?d=files/news/24583/ko_es_zinu_par_mobilitati_final.pdf 

 

Publikācija „Open the Door to the World – Views on Mobility Guidance from Up North

 
 

 

Euroguidance Ziemeļu un Baltijas valstu pieredzes krājums par mobilitātes karjeras aspektiem.

 

Lejupielādēt:final_open_the_to_the_world_web_spreads.pdf?d=files/news/24583/final_open_the_to_the_world_web_spreads.pdf 

 

Rokasgrāmata „Mobilitātes konsultācijas” 

 
 

 

Rokasgrāmata „Mobilitātes konsultācijas” ir paredzēta karjeras atbalsta speciālistiem, kas sniedz konsultācijas mobilitātes jautājumos. Šo metodisko līdzekli ir izstrādājuši Euroguidance sadarbības tīkla dalībnieki, lai dalītos savā pieredzē. Rokasgrāmata palīdzēs speciālistiem pārdomāt un konkretizēt savas darba metodes, kā arī izveidot uz kvalitāti vērstu darba pieeju. Šajā publikācijā Euroguidance tīkla mobilitātes darba grupas dalībnieki ir aprakstījuši darba metodes, kā arī centušies tās izskaidrot.

 

Lejupielādēt:mobilitates_konsultacijas_euroguidance.pdf?d=files/news/24583/mobilitates_konsultacijas_euroguidance.pdf