Notiek papildizglītības kursi par efektīvu karjeras attīstības atbalsta sistēmu

04.06.2018

2018. gada 4. jūnijā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mūžizglītības centru uzsāk pedagogu karjeras konsultantu un citu karjeras atbalstā iesaistīto speciālistu papildizglītības klātienes nodarbību īstenošanu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmā Efektīva karjeras attīstības atbalsta sistēma izglītības iestādē.

Papildizglītības laikā interesentiem būs iespēja iepazīties ar ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” izstrādātajiem metodiskajiem materiāliem un paaugstināt kompetenci karjeras attīstības atbalsta īstenošanas jautājumos.

Kursi notiek: 4.-5., 6.-7., 11.-12., 18.-19. jūnijā un 20.-21., 22.-23. augustā BA “Turība” Graudu ielā 68.

Papildizglītība notiek ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, kuru īsteno VIAA. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 21 645 410 EUR, no kurām ESF finansējums ir 18 398 598 EUR un  valsts budžeta finansējums - 3 246 812 EUR. 

Papildu informācija: Karjeras atbalsta nodaļas vecākā eksperte Linda Gruze, e-pasts: linda.gruze@viaa.gov.lv, tālrunis: 67358452