VIAA projekta pedagogi karjeras konsultanti piedalās supervīzijās

26.11.2018

Sākot ar 2018. gada novembri, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) organizē semināru-supervīziju ciklu ESF projekta pedagogiem karjeras konsultantiem “Pieredze un analīze karjeras attīstības atbalsta īstenošanas procesā izglītības iestādē”.

Kopumā plānots novadīt 12 supervīzijas, kuras notiks mēneša garumā līdz 2018. gada 13. decembrim, un tām ir pieteikušies 374 pedagogi karjeras konsultanti. Supervīziju laikā pedagogi apmainīsies ar gada laikā gūto pieredzi karjeras attīstības atbalsta pasākumu organizēšanā un dokumentu izstrādē, analizēs projektā izstrādātos metodiskos materiālus, risinās problēmsituācijas un iegūs jaunas ierosmes projekta īstenošanā.

VIAA supevīzijas pedagogiem notiek jau trešo reizi, un plānots tās organizēt arī turpmāk. Semināros piedalās gan tie pedagogi karjeras konsultanti, kas darbojas projektā kopš tā sākuma, gan iesācēji.

Norises vieta: K.Valdemāra iela 5, Rīga (Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments).

Norises datumi:

    • 21., 22., 26., 27., 28., 29. novembris;
    • 04., 05., 06., 11., 12., 13. decembris.

Semināri-supervīzijas notiek VIAA īstenotā ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 21 645 410 EUR, no kurām ESF finansējums ir 18 398 598 EUR un  valsts budžeta finansējums - 3 246 812 EUR.

Papildu informācija

Ināra Punkstiņa
VIAA Karjeras atbalsta nodaļas vadītāja
Tālrunis: 67785425
E-pasts: inara.punkstina@viaa.gov.lv