ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana

   Aktuālā informācija   Piezīmes
1.

2016./2017.m.g sadarbības partneri

?d=Partneri_2016_2017.docx Līdz 31.03.2017. noslēgti 52 sadarbības līgumi
2. Atskats uz projekta īstenošanu līdz 01.07.2017.  ?d=Projekta_progress_01.07.2017.pdf Uzraudzības padomes sēdes (05.07.2017.) prezentācija
3. 2017./2018. m.g sadarbības partneri ?d=Partneri_uz_28_02_2018.docx 2017./2018. m.g. projektā piedalās  93 sadarbības partneri
4. Atskats uz projekta īstenošanu līdz 31.12.2017. ?d=Uzraudzibas_padomei_Nr.2_17.01.2018..pdf Uzraudzības padomes sēdes (19.01.2018.) prezentācija
5. 2017./2018. m.g. izglītības iestādes  ?d=Projekta_skolas_2017.2018.m.g._aktualiz_ts.xlsx 2017./2018. m.g. projektā piedalās  412 izglītības iestādes
6. Atskats uz projekta īstenošanu līdz 30.06.2018.  ?d=Uzraudzibas_padomei_Nr.3_20.07.2018..pdf Uzraudzības padomes sēdes (20.07.2018.) prezentācija