2016. gada ESF projekta informatīvie pasākumi

Laiks Semināra temats MērķgrupaOrganizatoriNorises vietaSemināru/konferenču materiāli
22.12.2016

Seminārs par “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta īstenošanu

Potenciālie sadarbības partneri – pašvaldību vai pašvaldību apvienību, izglītības pārvalžu un profesionālās izglītības kompetences centru pārstāvji VIAA Rīga Semināra materiāli pašvaldībām: ?d=91106_Seminars_19_21_12_2016_Pasvaldibas.zip
Semināra materiāli PIKC: ?d=97510_Seminars_22_12_2016_PIKC.zip
21.12.2016
20.12.2016
19.12.2016