Karjeras nedēļa Rēzeknē

14.10.2013

Ir pagājusi spraiga, notikumiem un aktivitātēm bagāta Karjeras nedēļa. Rēzeknē tā sākās ar profesiju kokteiļiem, ar paneļdiskusiju, ar tikšanos, kurā bija uzaicināti  īsti savas jomas profesionāļi, ar viņu profesiju izvēles stāstiem, stereotipiem, dažādiem āķīgiem jautājumiem, radošiem uzdevumiem un pildspalvām.

Zibakcija ar pildspalvām (ar Karjeras nedēļas un Rēzeknes pilsētas logo)sasniedza daudzus. Par aktīvu līdzdarbošanos Karjeras nedēļas pasākumos, skolēniem tika dota iespēja piedalīties zibakcijā „Krāj Karjeras nedēļas pildspalvas!”.  Ir noskaidroti arī uzvarētāji – 14 pildspalvas sakrājusi un galveno Karjeras nedēļas balvu – volejbola bumbu ieguvusi Rēzeknes 1.vidusskolas 10.kl. skolniece Emīlija Zeltiņa, 2 vietas ieguvējas – 3 skolnieces, katrai sakrājot pa 6 pildspalvām: Rēzeknes Katoļu vidusskolas 8.kl. skolniece Patrīcija Naglinska, 12.kl. skolniece Ieva Leglere un Rēzeknes 1.vidusskolas 11.kl. skolniece Lāsma Bilinska.

Karjeras nedēļas laikā esam paveikuši ļoti daudz! Galvenais, noticējām idejai – es varu!

  • Uzklausījām viedokļu līderus, iepazīstot viņu veiksmes stāstus un dzīves pieredzi.
  • Novērtējām visdažādākās iespējas Rēzeknē, ko varam izmantot, lai īstenotu savus sapņus.
  • Mācījāmies uzņemties atbildību, izrādījām iniciatīvu un līdzdarbojāmies komandā un  īstenojām kopīgu mērķi - palīdzēt jauniešiem izzināt savas karjeras iespējas un izvēlēties nākamo profesiju.

Karjeras  nedēļā  skolēniem bija iespēja piedalīties Rēzeknes Augstskolas īstenotajās interaktīvajās un daudzveidīgajās nodarbībās.

Valsts Robežsardzes koledžas piedāvātās un  īstenotās aktivitātes rosināja jauniešus būt spēcīgiem, atbildīgiem un mērķtiecīgiem.

Profesionālo izglītības iestāžu piedāvātās nodarbības rosināja tuvāk iepazīt sevi, apzinoties savas spējas, intereses un iespējas.

Vispārizglītojošo skolu pedagogi uzturēja skolēnu vidū sacensību garu visai nedēļai, piedāvājot un īstenojot dažādus konkursus, jauniešu iniciatīvu „Intelekts – 4” un citus pasākumus.

Uzņēmēji sniedza iespēju skolēniem iepazīt konkrētās jomas profesijas,  dodoties ekskursijās uz uzņēmumiem un dažādām iestādēm (Latgales radio un Radio „Ef - Ei”).

Rēzeknē notika ļoti daudz, interesantu pasākumu, var minēt ikvienu, jo katrai aktivitātei bija savs apakšmērķis un  uzdevumi, ko visi kopīgi esam īstenojuši. Karjeras nedēļas noslēguma pasākums „Mans sapņu uzņēmums” š.g. 11.oktobrī  Austrumlatvijas Rodošo pakalpojumu centrā „Zeimuļs” sakrita ar ikgadējo izstādi – gadatirgu “Rēzeknes Uzņēmējs”, kas šogad pulcēja vairāk nekā 40 ražotājus, amatniekus un pakalpojumu sniedzējus no Latgales un citiem novadiem, tā norisinājās 11. un 12. oktobrī. Tā arī izglītības iestāžu jaunieši tika rosināti veidot savus sapņu uzņēmumus un tos prezentēt. Pasākuma laikā tika izteikta pateicība ikvienam nedēļas pasākumu plānošanā, veidošanā un  īstenošanā iesaistītajam profesionālim par godprātīgi un kvalitatīvi veikto darbu nākotnes attīstībā. Piedaloties gandrīz  visām Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēm, radoši, aktīvi un interesanti sevi prezentēja jaunie skolu uzņēmēji, piedāvājot ekoveikaliņu, virtuļu kafejnīcu, metālizstrādājumu, kokizstrādājumu, oriģinālu apģērbu, dāvanu ražotni, interjera rotāšanas uzņēmumu, ķermeņa apgleznošanas uzņēmumu, pat savu autoskolu.

Ikvienam svētku dalībniekam bija iespēja vērot, iepazīt tuvāk 10 sapņu uzņēmumu prezentācijas.

Sapņu uzņēmēji  lika  mums visiem novērtēt, cik svarīgi ir veicināt un atbalstīt zaļo dzīvesveidu, lai pasaule, kurā dzīvojam, vēl ilgi kalpotu par mūsu mājām, jo pasauli jau veidojam tikai mēs paši.

Uzņēmējdarbība ir galvenais jauninājums, konkurētspējas un izaugsmes virzītājspēks. It viss sākas no katra paša un, jo atbildīgāk mēs katrs pats izturamies pret sevi un saviem darbiem, jo harmoniskākā vidē dzīvojam. Jā, nav jau slikti pasapņot gan par savu nākotni, gan nākotnes karjeru. Kurš nu to nedara, bet , vai ar sapņiem vien pietiek? Jā, ar sapņiem vien noteikti nepietiek, ir jādomā, ir jāvēlas, jāģenerē idejas, jādod iespēja tām piepildīties un jāapzinās un jāpilnveido savi resursi un iespējas. Mēs tādu iespēju saviem skolēniem devām!

Jābūt aktīvam, mērķtiecīgam, radošam un gatavam cītīgi strādāt. Kā divkārtējais Olimpisko spēļu čempions BMX riteņbraukšanā Māris Štrombergs saka „..ticību sev man dod ieguldītais darbs”.

Ilona Stramkale, Karjeras nedēļas koordinatore Rēzeknē: "Mums ikvienam ir  dažādas idejas, vēlmes un izpratne par karjeras jautājumiem. Bet man ir pārliecība, ka Karjeras nedēļas aktivitātes rosinās jauniešus kaut nedaudz vairāk, plašāk, pareizāk izprast Karjeras izglītību un novērtēt tās lomu cilvēka dzīvē. Tikai visi kopā – skolēni, pedagogi,  skolēnu vecāki, uzņēmēji - varam veicināt jauniešu uzņēmējspēju attīstību, pilnveidi un motivāciju mācīties. Ir tikai jānotic sev, jāieklausās savā sirds balsī un mērķtiecīgi jāvirzās sava sapņa sasniegšanas virzienā! Es ceru, ka šai nedēļai sekos ne viens vien turpinājums, un ticu, ka mums ir daudz iedvesmojošu līderu, kuri dalīsies savā bagātajā pieredzē arī turpmāk, lai iedrošinātu jauno paaudzi iepazīt savas spējas, attīstīt talantus un izvirzīt drosmīgus mērķus."