Koordinatoru atziņas pēc Karjeras nedēļas 2014 noslēguma

10.11.2014

Lasiet, ko par Karjeras nedēļu 2014 saka koordinatori no izglītības pārvaldēm.

 

Ogre, Rinalds Rudzītis

Pasākums, kurš noteikti ir vērtīgs un kurā jaunieši daudz var uzzināt par profesijām un ja ne vienmēr saprast, ko dzīvē tālāk vēlas darīt, tad iespējams, saprast, ko nevēlas. Visa nedēļa ir ļoti saspringta un pārpildīta pasākumu, iespējams, ka labāk būtu, ja tas būtu mēnesis.

 

Valmiera, Sanita Loze

Liels gandarījums ir par plašo atsaucību ne tikai no skolēnu, bet arī uzņēmēju – potenciālo darba devēju puses, kas noteikti iedrošināja un motivēja jauniešus mācīties un tiekties sasniegt savus sapņus profesionālajā jomā. Šī gada vadmotīvs – karjeras kurpe – ir veiksmīgs un sasniedzis savu mērķi, jo tas spēja uzrunāt, sākot no pirmsskolas vecuma bērniem līdz pat uzņēmumu vadītājiem.

Ventspils, Ruta Ogurcova

Karjeras nedēļas aktivitātes Ventspilī ļāva skolēniem iepazīt nākotnes iespējas savā pilsētā. Pilsētas iestādes un uzņēmumi bija ļoti atsaucīgi un pretimnākoši.  Atklāšanas pasākumu norise katrā skolā vienlaicīgi veicināja liela skata skolēnu iesaisti KN aktivitātēs. Interesanti, ka jauno frizieru –neprofesionāļu konkursa turpinājums tiek paredzēts nākošgad pilsētas svētku pasākumu ietvaros.

Gulbene, Anita Birzniece

Vērojot Karjeras nedēļas norisi Gulbenes novadā, esam secinājuši, ka skolēni vēlas satikties ar reāliem cilvēkiem reālā darba vidē, nevis klausīties lekcijas, bet tiešām reāli redzēt, kā šī profesija izskatās dzīvē. Profesiju izzināšana notiek caur reālu darbošanos pašam. Un ir jārespektē tas, ka mūsdienu skolēns mācās darot. Un ir jādod viņam iespēja to darīt mūsdienīgā, interaktīvā veidā. Arī šogad tika organizētas Radošās darbnīcas pie mums novadā esošajās profesionālajās vidusskolās. Arī šogad skolēni labprāt apmeklēja profesionālās vidusskolas, izteica labas atsauksmes, darbojās paši - skrūvēja, cepa, vārīja utt. Tā tiek lauzti stereotipi par profesionālajām vidusskolām kā tādām. Skolēni redz, ka tur ir interesanti, viņi paši var darboties, ne tikai skatīties un būt klausītāji. Skolēnu piesaista tas, kur viņš pats var darboties. Tāpat ir nācies secināt, ka skolēniem ir klišejiski, stereotipiski priekšstati par profesijām. Taču to var mainīt, ja skolēns reāli redz, kā tas notiek dzīvē.

Saldus, Linda Gruze

Galvenā atziņa - pasākuma kopīgais simbols un vienojošā ideja par karjeras kurpi, kā arī rūpīgais plānošanas darbs nodrošināja veiksmīgu rezultātu un pozitīvu rezonansi apkārtējā sabiedrībā - gan dalībnieku, gan vecāku, gan uzņēmēju un iestāžu vadītāju vidē.

Liepāja, Aelita Jankovska

1) oktobris – piemērotākais laiks karjeras nedēļai;

2) augstā līmenī noorganizēta - reklāmas materiāli, dāvanas, sadarbība ar VIAA un „Hauska&Partner”;

3) pasākumu plānošana ne tikai pilsētas līmenī, bet arī izglītības iestādes līmenī;

4) vienota koncepcija/tēma karjeras nedēļai;

5) „vecie” vietējie sadarbības partneri jau zina, kas jādara un kā jāplāno;

6) izveidotais karjeras nedēļas preses centrs ar IP sabiedrisko attiecību speciālistu priekšgalā.


Daugavpils, Santa Čeirāne

Iegūtās zināšanas, prasmes, savus talantus skolēni un jaunieši maz varēs izmantot reālajā dzīvē, darba ikdienā, ja nebūs apguvuši un izpratuši, kas ir – motivācija, mērķtiecība, saskarsme un komunikācija, komandas darbs, radoša pieeja un skatījums uz lietām, iesaistīšanās, uzdrīkstēšanās un risks. 

Cēsis, Dzintra Kozaka

Izcila iespēja iekāpt savas profesijas kurpēs. Izcila iespēja izglītības iestādēm aktīvi īstenot karjeras izglītības uzdevumus. Izcila iespēja radošai darbībai, komunikācijai, sevis izzināšanai.

Jelgava, Jeļena Grīsle

Šoreiz lielākā daļa no Jelgavas izglītības iestādēm bija rūpīgi padomājušas par savām iekšējām KN aktivitātēm, kurās piedalījās dažāda vecuma skolēni, viņu vecāki, uzņēmēji utt., tas ļāva pievērst uzmanību plašākā mēroga auditorijai. KN pasākumi gan pilsētā, gan skolās bija labi pārdomāti, jaunas idejas, personības un iestādes. No sevis varu pateikt, ka kopēja KN vīzija (Profesiju kurpes), ļoti labi tika pieņemta no jauniešu puses.

Rojas novads, Inta Plāte

Ja ir ideja, tad to var realizēt, jo atsaucīgi cilvēki ir tepat blakus. Tie, kas iesaistījās, aizdomājās un saprata - kas ir karjeras attīstība 21.gadsimtā!

Rēzekne, Ilona Stramkale

Plānveidīga strādāšana pie karjeras izglītības jautājumiem veicinās rezultātu. Pikaso kādreiz ir teicis, ka: „...iedvesma jāsatiek tikai darba procesā”. Iedvesmu mēs „baudījām”, „satikām”, sajutām un ar savu darbību, enerģiju, aizrautību iedvesmojām citus un iedvesmojāmies paši!

Rīga, Kitija Čipāne

Karjeras nedēļas plānošana, organizēšana un norise Rīgā  ir milzīgs  darbs. To nekad nevarētu paveikt viens cilvēks, tāpēc ļoti nozīmīgs ir labs komandas darbs. Mums bija ļoti laba komanda. Arī Karjeras nedēļas tēma Rīgā - „Manu vecāku profesija” - bija veiksmīga izvēle, jo pasākumos iesaistījās ļoti daudz vecāku. Tā bija arī laba pieredze un iespēja vecākiem ienākt skolā un padalīties savā veiksmes stāstā par profesiju.  Gandrīz katrā rīdzinieka ģimenē, kurā ir skolas vecuma bērni, zināja, kas ir Karjeras nedēļa, kad tā notiek un ko tajā skolēns var darīt, iegūt, apmeklēt, iepazīt.

Paldies par iespēju! Uz sadarbību arī turpmāk.

Rīga, Ārija Taurene, Velta Zdanovska 

Karjeras nedēļas organizēšana ir veids kā izglītības iestādēs aktualizēt karjeras izglītības jautājumus. Katrā izglītības iestādē, veidojot karjeras pasākumu piedāvājumu, notika pārdomāta plānošana, kas realizējās interesantos skolu konkursos, klases stundās, mācību ekskursijās, izstādēs utt.. Notiekošais karjeras nedēļas laikā rosina skolas turpināt šo darbu visa mācību gada garumā. Karjeras izglītības darbs kļūst par sistemātisku, skolās ar vien vairāk tiek pieprasīti karjeras konsultantu pakalpojumi. Ir gandarījums par labi paveikto darbu, bet vēl tiek plānota skolu aptauja par paveikto, pieredzes apkopošana un ceļojošā fotoizstāde ar spilgtākajiem Karjeras nedēļas brīžiem.