2017. gada Karjeras atbalsta informatīvie pasākumi

LaiksTematsMērķgrupaOrganizatoriNorises vietaMateriāli

Karjeras atbalsts

28.12.2017. Kursi skolotājiem “Pedagoga loma karjeras attīstības atbalsta īstenošanā skolā” Alsungas novada pedagogi Alsungas vidusskola Alsungas vidusskola Prezentācija: ?d=informativie_resursi_alsunga.pdf
27.12.2017. Kursi skolotājiem “Pedagoga loma karjeras attīstības atbalsta īstenošanā skolā” Valkas novada pedagogi Valkas novada Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija  Prezentācijas: ?d=Valka.zip
30.11.2017.  Nodarbība “Karjeras atbalsta metodikas ne tikai karjeras speciālistiem, bet jebkuram skolotājam”  Liepājas 8. vidusskolas pedagogi  Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde Liepājas 8. vidusskola  Prezentācija: ?d=metodika_liepaja.pdf
30.11.2017.  Nodarbība “Bibliotekāra loma un pieejamie resursi karjeras attīstības atbalsta īstenošanā skolā”  Liepājas pilsētas skolu bibliotekāri  Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde  Liepājas 8. vidusskola  Prezentācija: ?d=Bibliotekari_liepaja.pdf
24.11.2017.  Kursi “Karjeras attīstības atbalsta metodikas pedagogiem karjeras konsultantiem”  Pedagogi karjeras konsultanti  Aizputes vidusskola  Aizputes vidusskola  Prezentācija: ?d=PKK_aizpute.pdf
22.11.2017.  Kursi skolotājiem “Pedagoga loma karjeras attīstības atbalsta īstenošanā skolā”  Madonas novada pedagogi  Madonas novada Izglītības nodaļa  Madonas pilsētas vidusskola  Prezentācijas: ?d=PPT_Madona.zip
10.11.2017.  Seminārs “Karjeras informatīvie resursi un darbs ar tiem”  Ludzas, Ciblas un Zilupes novada pedagogi  Ludzas novada Izglītības, kultūras un spora pārvalde  Ludzas 2. vidusskola  Prezentācija: ?d=IT_ludza.pdf
08.11.2017.  Seminārs “Bibliotekāra loma un pieejamie resursi karjeras attīstības atbalsta īstenošanā skolā”  Valmieras un Burtnieku novada bibliotekāri  Valmieras Izglītības pārvalde  Valmieras integrētā bibliotēka  Prezentācija: ?d=Bibliotekari_valmiera.pdf
08.11.2017.  “Jebkurā profesijā noderīgās prasmes”  Valmieras un Burtnieku novada bibliotekāri, pedagogi  Valmieras Izglītības pārvalde  Valmieras integrētā bibliotēka  Prezentācija: ?d=Softskills_valmiera.pdf
01.11.2017. Nodarbība “Karjeras atbalsta metodikas ne tikai karjeras speciālistiem, bet jebkuram skolotājam” Apes novada pedagogi Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola   Prezentācija: ?d=Karjeras_metodikas_pedagogiem_Ape.pdf
31.10.2017.

Kursi skolotājiem “Pedagoga loma karjeras attīstības atbalsta īstenošanā skolā”

Kokneses novada pedagogi

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola Prezentācijas: ?d=Koknese.zip
31.10.2017.


Nodarbība “Bibliotekāra loma un pieejamie resursi karjeras attīstības atbalsta īstenošanā skolā”

Madonas novada bibliotekāri

Madonas novada Izglītības nodaļa

Madonas novada bibliotēka  Prezentācija: ?d=Bibliotekari_Madona.pdf
27.10.2017.

Kursi skolotājiem “Pedagoga loma karjeras attīstības atbalsta īstenošanā skolā”

Varakļānu novada pedagogi

Varakļānu vidusskola

Varakļānu vidusskola Prezentācijas: ?d=Varaklani.zip
26.10.2017.

Seminārs “Karjeras vadības prasmju attīstīšana ārpusstundu pasākumos”

Pedagogi karjeras konsultanti

Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera, VIAA IKAD, Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde

Rēzekne Prezentācijas: ?d=Vacijas_lektors_prezentacijas_rezekne.zip
25.10.2017.

Kursi skolotājiem “Pedagoga loma karjeras attīstības atbalsta īstenošanā vēstures, sociālo zinību un zinātņu priekšmetos”

Daugavpils pilsētas, Daugavpils un Ilūkstes novada sociālo zinību, ekonomikas un vēstures skolotāji

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

Daugavpils 12. vidusskola Prezentācijas: ?d=Daugavpils.zip
24.10.2017.

Kursi skolotājiem “Pedagoga loma karjeras attīstības atbalsta īstenošanā skolā”

Smiltenes novada pedagogi

Smiltenes novada domes Izglītības pārvalde

Smiltenes vidusskola Prezentācijas: ?d=Smiltene_seminara_materiali.zip
23.10.2017.

Nodarbība “Karjeras atbalsta metodikas ne tikai karjeras speciālistiem, bet jebkuram skolotājam”

Liepājas pilsētas pedagogi

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde

Liepājas A. Puškina 2. vidusskola Prezentācija: ?d=Karjeras_atbalsta_metodikas_ne_tikai_karjeras_specialistiem_bet_jebkuram_skolotajam_Liepaja.pdf
20.10.2017.

Nodarbība skolēniem “Interneta resursi karjeras plānošanai”

Alūksnes pilsētas 9. līdz 12. klašu skolēni

E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija un Alūksnes novada vidusskola

E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija un Alūksnes novada vidusskola Prezentācija: ?d=Inforesursi_jauniesiem.pdf
11.10.2017.

Nodarbība “Bibliotekāra loma un pieejamie resursi karjeras attīstības atbalsta īstenošanā skolā”

Smiltenes un apkārtējo novada bibliotekāri

Smiltenes novada domes Izglītības pārvalde

Smiltenes vidusskola Prezentācija: ?d=Bibliotekari_Smiltene.pdf
28.09.2017. Seminārs “Karjeras attīstības atbalsta metodikas pedagogiem karjeras konsultantiem” Pedagogi karjeras konsultanti Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde Daugavpils Vienības pamatskola Prezentācija: ?d=PKK_Daugavpils.pdf

26.09.2017.

Nodarbība “Karjeras atbalsta metodikas ne tikai karjeras speciālistiem, bet jebkuram skolotājam” Ērgļu novada pedagogi Ērgļu vidusskola Ērgļu vidusskola

Prezentācija: ?d=Karjeras_metodikas_pedagogiem_Ergli.pdf

20.09.2017.

Seminārs “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju joma karjeras izaugsmei'” Pedagogi un pedagogi karjeras konsultanti VIAA sadarbībā PIKC Rīgas Valsts tehnikumu PIKC Rīgas Valsts tehnikuma Praktisko mācību centrs

Prezentācijas: ?d=Seminara_20_09_prezentacijas.zip

19.09.2017.

Nodarbība “Karjeras atbalsta metodikas ne tikai karjeras speciālistiem, bet jebkuram skolotājam” Valmieras un Burtnieku novada pedagogi Valmieras Izglītības pārvalde Valmieras Valsts ģimnāzija

Prezentācija: ?d=Karjeras_metodikas_pedagogiem.pdf

22.08.2017.

Nodarbība “Bibliotekāra loma un pieejamie resursi karjeras attīstības atbalsta īstenošanā skolā” Gulbenes novada bibliotekāri Gulbenes novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļa Gulbene, Gulbenes novada dome

Prezentācija: ?d=Bibliotekari.pdf

22.08.2017.

Kursi skolotājiem “Pedagoga loma karjeras attīstības atbalsta īstenošanā skolā” Gulbenes novada pedagogi Gulbenes novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļa Gulbene, Gulbenes sākumskola

Prezentācijas: ?d=A_kursi.zip

16.08.2017.

Nodarbība “Skolotāja loma skolēna pašvērtējuma stiprināšanā” Smiltenes novada pedagogi Smiltenes novada Izglītības pārvalde Smiltene, Smiltenes vidusskola

Prezentācija: ?d=Skolotaja_loma_pasvertejums.pdf

26.04.2017.

Seminārs “Karjeras iespējas medicīnas nozarē” Pedagogi karjeras konsultanti, dažādu mācību priekšmetu skolotāji, skolēni VIAA IKAD, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde un Daugavpils medicīnas koledža Daugavpils, Daugavpils medicīnas koledža

Darba kārtība
Prezentācijas: ?d=70416_seminars_26.04.zip

21.04.2017.

Domnīca “Vai viegli veidot karjeru?” Pedagogi karjeras konsultanti, dažādu mācību priekšmetu skolotāji, skolu audzēkņi un vecāki VIAA IKAD Rīga, Starptautiskais izstāžu centrs “Ķīpsala”

Darba kārtība
Prezentācijas: ?d=Domnicas_prezentacijas.zip

Video: ?d=Domnicas_video.zip

28.02.2017.

Konference “Metālapstrādes nozares tendences un izaicinājumi profesionālajā izglītībā” Pedagogi karjeras konsultanti, dažādu mācību priekšmetu skolotāji, skolu audzēkņi un darba devēji PIKC Daugavpils Būvniecības tehnikums sadarbībā ar LDDK, VIAA IKAD un MASOC Daugavpils

Darba kārtība

Prezentācijas: ?d=Konference_Daugavpils_prezentacijas.7z

17.02.2017. Karjeras nodarbība “Izvēle mūža garumā “ Valkas novada 9. klašu skolēni Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija Valka

Prezentācija: ?d=Izvele_muza_garuma.pdf

08.02.2017. Karjeras pasākums “Karjeras iespējas Dzelzceļa nozarē” Iestāžu karjeras speciālisti, dažādu mācību priekšmetu skolotāji un jaunieši 

VIAA IKAD,

PIKC Rīgas Valsts tehnikums

Rīga

Prezentācijas: ?d=Karjeras_iespejas_dzelzcela_nozare_prezentacijas.zip

25.01.2017.  Nozaru seminārs „Loģistikas nozares piedāvātās karjeras iespējas”  Iestāžu karjeras speciālisti, dažādu mācību priekšmetu skolotāji un jaunieši  IKAD, Līvānu novada Izglītības pārvalde un Ekonomikas un kultūras augstskola Līvāni 

Darba kārtība

Prezentācijas: ?d=Prezentacijas.zip

24.01.2017. Seminārs “Karjeras nedēļa. Pagātne, tagadne, nākotne” Karjeras nedēļas koordinatori VIAA IKAD Rīga

Darba kārtība

Prezentācijas: ?d=84048_pp.zip