2018. gada Karjeras atbalsta informatīvie pasākumi

LaiksTematsMērķgrupaOrganizatoriNorises vietaMateriāli

Karjeras atbalsts

2018./2019.m.g.  Seminārs “Izglītības un darba iespējas medicīnas nozarē” Skolēni, pedagogi, pedagogi karjeras konsultanti Valsts izglītības attīstības aģentūra  

Liepāja

Ķekava

Valmiera

Gulbene

Madona

Prezentācijas: ?d=Medizinas_nozare_2018.zip

29.11.2018. Seminārs “Karjeras diena dzelzceļa nozarē” Skolēni, pedagogi, pedagogi karjeras konsultanti Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar PIKC Daugavpils tehnikums Daugavpils

Prezentācijas: ?d=karjeras_diena_dzelzcela_joma.zip

26.10.2018. Seminārs “Pedagoga loma skolēna pašvērtējuma stiprināšanā, izmantojot karjeras attīstības atbalsta metodikas” Kokneses novada pedagogi Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola

Prezentācija: ?d=Skolotaja_loma_Koknese.zip

 25.10.2018.  Kursi “Pedagoga loma karjeras attīstības atbalsta īstenošanā skolā” Balvu novada pedagogi Balvu Izglītības, kultūras un sporta pārvalde Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola  

Prezentācijas: ?d=Balvi_info_mateiali.zip

 24.10.2018. Seminārs “Pedagoga loma skolēna pašvērtējuma stiprināšanā, izmantojot karjeras attīstības atbalsta metodikas” Rugāju novada pedagogi Rugāju novada vidusskola Rugāju novada vidusskola  

Prezentācija: ?d=Skolotaja_loma_Rugaji.zip

 23.10.2018.  Semināri “Pedagoga loma skolēna pašvērtējuma stiprināšanā, izmantojot karjeras attīstības atbalsta metodikas” un “Karjeras informatīvie resursi un darbs ar tiem” Strenču novada pedagogi Strenču novada vidusskola Strenču novada vidusskola

Prezentācijas: ?d=Skolotaja_loma_Strenci.zip

 

22.10.2018. Kursi “Pedagoga loma karjeras attīstības atbalsta īstenošanā skolā” Rucavas novada pedagogi Rucavas pamatskola Rucavas pamatskola

Prezentācija: ?d=Rucava_materiali.zip

19.09.2018. Seminārs “Karjeras metodikas ne tikai karjeras speciālistiem, bet jebkuram skolotājam” Tukuma Raiņa ģimnāzijas pedagogi Tukuma Raiņa ģimnāzija Tukuma Raiņa ģimnāzijas

Prezentācija: ?d=KM_Tukums.pdf

12.09.2018. Seminārs “Pedagoga loma skolēna pašvērtējuma stiprināšanā, izmantojot karjeras attīstības atbalsta metodikas” Gulbenes novada pedagogi Gulbenes novada dome Gulbenes novada dome

Prezentācija: ?d=Skolotaja_loma_pasvertejums_Gulbene.pdf

29.08.2018. Nodarbība “Bibliotekāra loma un pieejamie resursi karjeras attīstības atbalsta īstenošanā skolā” Bauskas, Iecavas un Rundāles novadu bibliotekāri Bauskas novada administrācija Izglītības nodaļa Bauskas novada administrācija Izglītības nodaļa

Prezentācija:?d=Bibliotekari_bauska.pdf 

29.08.2018. Kursi “Pedagoga loma karjeras attīstības atbalsta īstenošanā skolā” Bauskas novada pedagogi Bauskas novada administrācija Izglītības nodaļa Bauskas novada administrācija Izglītības nodaļa

Prezentācijas: ?d=Bauska.zip

27., 28.08.2018. “Karjeras vadības prasmju integrēšana interešu izglītības programmās” Interešu izglītības skolotāji VISC BA “Turība” un VIAA

Prezentācijas: ?d=Karjeras_vad._prasmes.zip

24.08.2018. Kursi “Pedagoga loma skolēna pašvērtējuma stiprināšanā, izmantojot karjeras attīstības atbalsta metodikas” Ludzas, Ciblas, Zilupes un Kārsavas novadu pedagogi

Ludzas novada Izglītības,

kultūras un

sporta pārvalde

Ludzas 2. vidusskola

Prezentācijas: ?d=Ludza.zip

23.08.2018. Kursi “Pedagoga loma karjeras attīstības atbalsta īstenošanā skolā” Rēzeknes novada pedagogi

Rēzeknes novada pašvaldības

izglītības pārvalde

Rēzeknes novada pašvaldības izglītības pārvalde

Prezentācijas: ?d=R_zekne.zip

20.08.2018. Kursi “Pedagoga loma skolēna pašvērtējuma stiprināšanā, izmantojot karjeras attīstības atbalsta metodikas” Kandavas internātvidusskola pedagogi Kandavas internātvidusskola Kandavas internātvidusskola

Prezentācija: ?d=Skolotaja_loma_pasvertejums_kandava.pdf

2017./2018.m.g. Seminārs “Karjeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomā” Latvijas skolu skolēni, pedagogi, pedagogi karjeras konsultanti VIAA

Smiltene

Madona

Kuldīga

Ludza

Bauska

Liepāja

Preiļi

Brocēni

Alūksne

Daugavpils
 

Prezentācijas: ?d=Milit_rais.zip

Video: lejuplādēt

16.03.2018. Lekcija “Neiznieko laiku! Tava karjera Tevi gaida…” Krāslavas un Dagdas novadu pedagogi  Krāslavas novada Izglītības pārvalde Krāslavas Valsts ģimnāzija

Prezentācija: 

?d=Kraslava.pdf

15.03.2018. Nodarbība “Bibliotekāra loma un pieejamie resursi karjeras attīstības atbalsta īstenošanā skolā” Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada bibliotekāri Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde

Prezentācija: 

?d=40144_Bibliotekari.pdf

15.03.2018. Kursi “Karjeras attīstības atbalsta metodikas karjeras konsultantiem” Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada pedagogi karjeras konsultanti Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde

Prezentācija: 

?d=Rezekne_PKK.pdf

13.03.2018. Kursi “Pedagoga loma karjeras attīstības atbalsta īstenošanā skolā” Aizputes novada pedagogi Aizputes novada Izglītības pārvalde Aizputes vidusskola

Prezentācijas: ?d=Aizpute.pdf

Karjeras informatīvie materiāli: ?d=18108_Karjeras_informativie_resursi.pdf

12.03.2018. Nodarbības “Karjeras metodikas ne tikai karjeras speciālistiem, bet jebkuram skolotājam”, “Jebkurā profesijā noderīgās prasmes (soft skills)” Olaines 2. vidusskolas pedagogi

Olaines novada Izglītības un

kultūras nodaļa

Olaines 2. vidusskola

Prezentācijas: ?d=Olaine.pdf

?d=Soft_skills1.pdf

12.03.2018. Nodarbība “Karjeras informatīvie resursi un darbs ar tiem” Olaines 1. vidusskolas pedagogi

Olaines novada Izglītības un

kultūras nodaļa

Olaines 1. vidusskola Prezentācija: ?d=Karjeras_informativie_resursi.pdf
28.02.2018. Nodarbība “Karjeras metodikas ne tikai karjeras speciālistiem, bet jebkuram skolotājam” Ventspils pilsētas pedagogi Ventspils 4. vidusskola Ventspils 4. vidusskola Prezentācija: ?d=66206_Ventspils.pdf
21.02.2018. Nodarbība “Pedagoga loma karjeras attīstības atbalsta īstenošanā skolā” Rīgas 66. speciālās vidusskolas pedagogi  Rīgas 66. speciālās vidusskola Rīgas 66. speciālās vidusskola Prezentācija: ?d=Riga_21.02.2018.zip
20.02.2018.

Nodarbība “Pedagoga loma karjeras attīstības atbalsta īstenošanā skolā”

Sējas pamatskolas pedagogi

Sējas pamatskola

Sējas pamatskola

Prezentācijas: ?d=Seja_20.02.2018.zip
14.02.2018.

Nodarbība “Karjeras informatīvie resursi un darbs ar tiem”

Valmieras sākumskolas pedagogi 

Valmieras sākumskola

Valmieras sākumskola 

Prezentācija: ?d=Karjeras_informativie_resursi_Valmiera.pdf
07.02.2018.

Nodarbība “Karjeras metodikas ne tikai karjeras speciālistiem, bet jebkuram skolotājam”

Valmieras Pārgaujas sākumskolas pedagogi

Valmieras

Pārgaujas sākumskola

Valmieras Pārgaujas sākumskola

Prezentācija: ?d=Karjeras_metodikas_pedagogiem_Valmiera.pdf
31.01.2018.

Nodarbība “Karjeras informatīvie resursi un darbs ar tiem”

Apes novada pedagogi

Dāvja Ozoliņa

Apes vidusskola

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola Prezentācija: ?d=Karjeras_informativie_resursi_Ape.pdf
30.01.2018.

Seminārs “Karjeras attīstības atbalsta metodikas pedagogiem karjeras konsultantiem”

Pedagogi karjeras konsultanti

Talsu novada Izglītības pārvalde

Talsu 2.vidusskola

Prezentācija: ?d=PKK_talsi.pdf
25.01.2018. Seminārs “Dizaina nozares potenciāls un attīstības perspektīvas” Skolēni, pedagogi, pedagogi karjeras konsultanti VIAA IKAD, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde un PIKC DDMV “Saules skola” PIKC Daugavpils Dizaina un Mākslas vidusskola “Saules skola” Prezentācijas: ?d=25.01._seminars_prezentacijas_un_video_saite.zip
23.01.2018. Nodarbības “Karjeras metodikas ne tikai karjeras speciālistiem, bet jebkuram skolotājam” un “Jebkurā profesijā noderīgās prasmes” Skrundas novada pedagogi Skrundas novada pašvaldības Izglītības nodaļa Skrundas vidusskola Prezentācijas: ?d=Prezentacijas_Skrunda.zip
16.01.2018.  Nodarbība “Karjeras informatīvie resursi un darbs ar tiem”  Ērgļu novada pedagogi  Ērgļu vidusskola Ērgļu vidusskola Prezentācija: ?d=informativi_resursi_ergli.pdf
10.01.2018. Nodarbība “Bibliotekāra loma un pieejamie resursi karjeras attīstības atbalsta īstenošanā skolā”  Daugavpils pilsētas skolu bibliotekāri Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde Saskaņas pamatskola Prezentācija:?d=Bibliotekari_daugavpils.pdf
10.01.2018. Nodarbības “Karjeras izvēle mūža garumā” un “Stereotipi profesiju izvēlē” Vaboles vidusskolas 10.-12. klašu skolēni Vaboles vidusskola Vaboles vidusskola Prezentācijas: ?d=Vabole.zip
05.01.2018. Kursi skolotājiem “Pedagoga loma karjeras attīstības atbalsta īstenošanā skolā” Carnikavas novada pedagogi Izglītības un kultūras nodaļa Carnikavas pamatskola Prezentācijas: ?d=Carnikava.zip
04.01.2018. Kursi skolotājiem “Pedagoga loma karjeras attīstības atbalsta īstenošanā skolā” Priekules novada pedagogi Priekules vidusskola Priekules vidusskola Prezentācija: ?d=informativie_resursi_priekule.pdf
03.01.2018. Nodarbība “Karjeras atbalsta metodikas ne tikai karjeras speciālistiem, bet jebkuram skolotājam” Alūksnes novada pedagogi Alūksnes novada pašvaldības izglītības pārvalde Alūksnes novada vidusskola Prezentācija: ?d=Karjeras_metodikas_pedagogiem_aluksne.pdf