Daugavpilī notiks konference par karjeras izglītību

04.04.2018

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūras Euroguidance programmu un Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociāciju (LKAAA) organizē Karjeras izglītības 4. zinātniski praktisko konferenci Daugavpilī. Konference notiks 2018. gada 20.-21. aprīlī Daugavpils Universitātē.

Konferencē būs iespēja:

  • iepazīties ar karjeras izglītības darba organizāciju un kultūras dzīvi Daugavpilī;
  • izmēģināt aktuālās metodikas gan izstādē, gan praktiskajās darbnīcās, kā arī iepazīties ar topošu portfolio sistēmu;
  • uzzināt no ESF SAM 8.3.1. sociālo zinību jomas eksperta kā karjeras izglītība tiek integrēta jaunajā mācību saturā;
  • diskutēt un saņemt konsultācijas par ESF SAM 8.3.5. īstenošanas gaitu,
  • pārdomāt karjeras konsultanta profesionālās identitātes aspektus.

Konferences programma?d=Karjeras_konferences_20_21_04_2018_programma_VIAA_ML.doc

Konferences dalības maksu 3 EUR pārskaitīt:

Biedrības nosaukums: „Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācija”
Vienotais reģistrācijas numurs: LV 40008141417
Banka un norēķinu konta numurs: Swedbank LV24HABA0551025432209
Maksājuma mērķis: Dalība Karjeras izglītības konferencē Daugavpilī 20./21. aprīlī

Elektronisko pieteikuma anketu lūdzam aizpildīt līdz 13.04.2018.

Īpaši aicinām pieteikties karjeras atbalsta speciālistus no visas Latvijas!

LKAAA biedriem tiek apmaksāta palikšana konkrētā naktsmītnē un ceļa nauda.

Konferenci līdzfinansē Erasmus+ Euroguidance programmas ietvaros.

Papildus informācija:  Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļas pedagoģe – karjeras konsultante Santa Čeirāne, t. 29196866, santa.ceirane@ip.daugavpils