Karjeras attīstības atbalsta pakalpojumu sniedzēji aicināti piedalīties informatīvajā izstādē

06.09.2018

12. oktobrī RISEBA Arhitektūras un mediju centrā H2O 6, Durbes ielā 4, Rīgā norisināsies konference vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu pedagogiem karjeras konsultantiem, pedagogiem un pašvaldību pārstāvjiem “Mērķtiecīga karjeras attīstības atbalsta pilnveide izglītības iestādēs”.

Konferencē eksperti diskutēs par karjeras attīstības atbalsta (KAA) nozīmi Latvijas izglītības iestādēs, kā arī uzklausīs jauniešu viedokļus par KAA pakalpojumiem viņu skolās/ pašvaldībās. Plānots, ka konferencē piedalīties aptuveni 200 karjeras izglītības speciālisti no visām Latvijas pašvaldībām.

Paralēli konferencei notiks karjeras attīstības atbalsta pakalpojumu sniedzēju informatīvo stendu izstāde par karjeras attīstības atbalstu vispārējā un profesionālajā izglītībā, kurā aicinām piedalīties gan individuālos pakalpojumu sniedzējus, gan organizācijas (iestādes, uzņēmumus, biedrības u.c.).

Lai pieteiktos dalībai informatīvo stendu izstādē, iesniedzama šāda informācija:

    • informācija par pakalpojuma sniedzēju;
    • motivācijas vēstule;
    • KAA pakalpojuma apraksts, par ko plāno informēt stendā;
    • apliecinājums, ka netiks veikta komercdarbība (informācijas stendā nedrīkst notikt produktu tirdzniecība, tikai iespējamo pakalpojumu popularizēšana).

Pretendentiem būs nodrošināta bezmaksas vieta (apm. 1 x 1 m) ar galdu un iespēja popularizēt un piedāvāt savus pakalpojumus dalībniekiem konferences pusdienu pārtraukumā (aptuvenais izstādes norises laiks plkst. 12:00 – 13:00). Savu informācijas stendu drīkst noformēt ar baneri, plakātiem u.c. vizualizācijām, kā arī sagatavot un piedāvāt interesentiem informatīvos un citus materiālus.

Pieteikumu aicinām iesniegt līdz 18. septembrim elektroniski šeit.

Papildu informācija: 

Daiga Udrase, 
Karjeras atbalsta nodaļas eksperte
Tālrunis: 67830842 
E-pasts: daiga.udrase@viaa.gov.lv