Study in Latvia

 StudyinLatvija.lv ir mājaslapa ārvalstu studentiem, kur apkopota informācija par studiju iespējām un dzīvi Latvijā.

Mājaslapas studiju programmu meklētājā apkopota informācija par Latvijas augstskolu ārvalstu studentiem piedāvātajām programmām. Lapā arī atrodama informācija par augstākās izglītības sistēmu Latvijā, iestāšanās prasībām, praktiska informācija par studijām, stipendijām un uzturēšanās atļaujām, kā arī dažādas noderīgas saites.

Apmeklējot www.studyinlatvia.lv ārvalstu studenti var saņemt atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Ko varu studēt?
  • Kur varu studēt?
  • Kad varu iestāties augstkolā?
  • Cik maksā studijas?
  • Vai vajadzīgas uzturēšanās atļaujas?
  • Kur students varēs dzīvot?
  • Kādas ir stipendijas iegūšanas iespējas? 

StudyinLatvia.lv uztur un attīsta Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Akadēmiskās informācijas centru un ar Euroguidance programmas abalstu.