Jautājumi un atbildes

Pirms interesējošā jautājuma uzdošanas lūdzam iepazīties ar VIAA funkcijām un darba uzdevumiem, jau iepriekš uzdotajiem jautājumiem un sniegtajām atbildēm, kā arī citu aktuālo informāciju mājas lapas sadaļās!

Ja vēlaties iegūt izsmeļošu informāciju par izglītības iespējām Latvijā, lūdzam apmeklēt nacionālo izglītības iespēju datu bāzi NIID.LV, kur varēsiet uzdot interesējošos jautājumus e-konsultantam.

Savukārt, lai uzzinātu par studiju iespējām Eiropā, apmeklējiet sadaļu Karjeras atbalsts -> Studiju ceļvedis Eiropā.

Par darba iespējām Eiropā sazinieties ar EURES konsultantiem http://www.nva.gov.lv

VIAA patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav mūsu kompetencē, kā arī uz jautājumiem, uz kuriem jau ir sniegta atbilde šajā vai biežāk uzdoto jautājumu sadaļās. Vēršam uzmanību, ka iesūtītie jautājumi var tikt publiskoti kopā ar atbildi, neprasot papildu atļauju.

Uzdod savu jautājumu

Šī ir pretspamu aizsardzība. Lai pabeigtu iesūtīt savu jautājumu, lūdzu, ierakstiet baltajā laukumā redzamos burtus.

08.05.2017  Citi

Labdien! Ar kādu izglītību var audzināt pamatskolā klasi, būt par klases audzinātāju?

Lai sagatavotu atbildi uz Jūsu jautājumu, konsultējāmies ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Izglītības departamenta direktora vietnieci pedagogu un pieaugušo izglītības jomā B.Bašķeri. Speciāliste informēja, ka klases audzināšana ir pedagoga papildu pienākums, t.i. klases audzinātāja pienākumus veic pedagogs, kuram ir tiesības veikt pedagoģisko darbību saskaņā ar Ministru kabineta 28.10.2014. noteikumiem Nr.662 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību" (1. pielikumā detalizēti aprakstītas dažādās profesijās/ amatos strādājošu pedagogu kvalifikācijas un izglītības prasības). Piemēram, klases audzinātāja pienākumus var veikt priekšmeta skolotājs, vispārējās pamatizglītības, sākumizglītības, vidējās izglītības skolotājs u.c.

Tādējādi atsevišķas prasības klases audzinātāja izglītībai netiek izvirzītas. 

08.05.2017  Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts

Labdien! Jautājumi par pēcdoktorantūras pētniecības atbalstu:

1) kāds ir indikatīvais datums 2. atlases kārtas izsludināšanai (ja pagaidām nav zināmi datumi, iespējams ir zināms aptuvenais periods - vasara vai rudens?)

2) vai pēcdoktorantūras pētniecības pieteikumam var būt divi zinātniskie konsultanti? Jautājums radās, jo pētījums plānots izteikti starpdisciplinārs un viena konsultanta kompetence nenosedz abas iesaistītās pētījumu jomas.

Informējam, ka:

1)      Pēcdoktorantūras pieteikumu atlases 2.kārtas izsludināšanas laiku VIAA ir nepieciešams saskaņot ar Izglītības un zinātnes ministriju, tāpēc konkrēts izsludināšanas datums vēl nav zināms. Plānojam 2.atlases kārtu izsludināt ap 30.septembri ar pieteikumu iesniegšanas termiņu 15.decembrī.

2)      Jā, vienam pēcdoktorantūras pētniecība pieteikumam var būt arī vairāki zinātniskie konsultanti, tas ir atkarīgs no konkrētā pieteikuma specifikas.

06.04.2017  Jauniešu garantija

Sveiki. Es vēlējos noskaidrot par Jauniešu garantijas programmu, vai tiešām nav iespēja mācīties šajā prorammā, ja jaunietim ir LU iegūta bakalaura izglītība?

Jauniešu garantijas programmā var mācīties arī tad, ja iepriekš iegūta augstākā izglītība, taču mācības Jauniešu garantijas programmā var uzsākt ne ātrāk kā 12 mēnešus pēc iepriekšējās izglītības iegūšanas. Detalizētāka informācija par uzņemšanas noteikumiem Jauniešu garantija » Uzņemšanas noteikumi

19.03.2017  Erasmus+

Labdien! Vēlos noskaidrot par 9. klases skolēnu programmām vasaras periodā, vai pastāv iespējas 16 gadu vecumā doties apmaiņu programmā, kādā no sadarbības valstīm? Lūdzu, nosūtiet kādu info un kur var aprunāties šajā jautājumā? 

ES Erasmus+ programmas ietvaros šāda aktivitāte būtu iespējama skolu stratēģisko partnerību projekta ietvaros. Aicinām Jūs par šo iespēju interesēties skolā, kurā mācās Jūsu bērns. Erasmus+ programmā skolu sadarbības projektu var iesniegt tikai juridiska persona. Šajā gadījumā – skola sadarbībā ar citas Erasmus+ programmas valsts skolu.

Šogad projektu ir iespējams iesniegt līdz 29. martam plkst 12.00 pēc Briseles laika. Vairāk informācijas ir atrodama VIAA mājaslapā.

09.03.2017  Pieaugušo izglītība

Vai ir pieejami valodu apmācību kursi Liepājā, kā iepriekš ar NVA kuponiem? Kāda veida bezmaksas izglītošanās vispār ir pieejama strādājošiem pieaugušajiem Liepājā? Kur meklēt?

2017. gadā VIAA ir uzsākusi ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanu un šobrīd mācību piedāvājums nodarbinātajām personām vēl tiek izstrādāts. Šī gada mācību piedāvājumu ir plānots izstrādāt līdz vasaras sākumam, un informācija par mācību iespējām būs publiski pieejama.

Tamdēļ aicinām Jūs noteikti sekot līdz jaunumiem mūsu mājaslapā: Pieaugušo izglītība >> Jaunumi , kā arī saglabāt vēlmi mācīties!

27.02.2017  Erasmus+

Labdien! Esmu Latvijas Universitātes maģistra studiju programmas pēdējā kursa studente, kas vēlas pēc studiju beigšans doties pēcpēcdiploma praksē Erasmus+ programmas ietvaros, bet mūsu ārējo lietu koordiatore apgalvo, ka šādu iesēju LU nepiedāvā. Kāpēc tā? Vai tad visiem studentiem Latvijā nav vienādas tiesības izmantot Erasmus+ programmas iespējas? Par pēcdiploma praksi lasīju Erasmus+ oficiālajā mājas lapā un ar nolūku nebiju izmantojusi citas Erasmus+ programmas iespējas,lai varētu peidalīties šajā praksē. Šis ir mans pēdējais gads un tagad iznāk tā, ka šī iespēja man vairs vispār nav pieejama, ja neuzsākšu mācības no jauna kādā citā mācību iestādē. 

Erasmus+ programmas nosacījumi paredz, ka katra augstākās izglītības iestāde var pieņemt lēmumu par dažādu programmas ietvaros paredzētu aktivitāšu īstenošanu vai neīstenošanu, atkarībā no augstākās izglītības iestādes internacionalizācijas stratēģijas vai cita veida specifikas, ievērojot, ka vienas institūcijas un viena projekta ietvaros tiek piemērota vienota pieeja pret visiem esošajiem un potenciālajiem mobilitātes dalībniekiem.

24.02.2017  Erasmus+

Kāpēc augstskolām atšķiras Erasmus+ stipendijas ? Es mācos ISMA jeb Informāciju Sistēmu Menedžmenta augstskolā, aizgājušā gada rudens semestri pavadīju mobilitātē Kiprā. Mana mobilitāte ilga 4 mēnešus un katra mēneša līdzfinasējums bija 450 euro plus valsts budžeta līdzfinansējums 95 euro. Mans jautājums, kāpēc LU mobilitātes finasējums uz to pašu valsti ir 550 euro un tā pat arī Kultūras koledžai ir 550 euro plus 200 valsts līdzfinasējums ? 

Eiropas Komisijas budžeta finansējuma apmērs, kas tiek piešķirts studentu mobilitātes dalībniekiem, ir atkarīgs ne tikai no valsts, kurā mobilitāte tiek īstenota, bet arī no mobilitātes veida – vai students ir devies studijās vai praksē, savukārt valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas kritērijus individuāliem mobilitātes dalībniekiem nosaka katra augstākās izglītības iestāde, ņemot vērā institūcijas internacionalizācijas stratēģiju, kopējo piešķirto finansējumu, mobilitātes dalībnieku skaitu u.c. Detalizēta informācija par kritērijiem, kādi valsts budžeta līdzfinansējuma aprēķinā tiek izmantoti Jūsu augstākās izglītības iestādē, Jums jāvaicā savas augstākās izglītības iestādes Erasmus koordinatoram.

15.02.2017  Jauniešu garantija

Sveiki, esmu iestājusies Jauniešu garantijas programmā, rudens uzņemšanā. Apstākļu sakritības dēļ esmu spiesta pamest šo programmu. Vai man būs atpakaļ jāatmaksā saņemtās stipendijas un vai būs kādi citi sarežģījumi.

Labdien! Stipendija jāatmaksā nebūs, vienīgi jāatceras, ka atkārtoti Jauniešu garantijas programmā varēs mācīties, ja mērķstipendija vai kvalifikācija saņemta vismaz 12 mēnešus pirms atkārtotas iesaistes projektā.

15.02.2017  Izglītības iespējas Latvijā

Labdien! Sakiet, lūdzu, kādai profesionālai kvalifikācijai atbilst projekta asistents? Jo projekta vadītājs tā ir 5. kvalifikācija, bet nekur nevaru atrast informāciju par projekta asistentu. Paldies!

Profesionālās kvalifikācijas līmenis (turpmāk - PKL) profesijai tiek noteikts Profesiju klasifikatora* attiecīgās profesijas standartā. Profesijas standarts nosaka profesijai atbilstošos profesionālās darbības pamatuzdevumus un pienākumus, profesionālās kvalifikācijas prasības, to izpildei nepieciešamās vispārējās un profesionālās zināšanas, prasmes, attieksmes un kompetences. Taču ne visām profesijām ir normatīvajā regulējumā noteikti profesiju standarti.

Šobrīd Profesiju klasifikatorā grupā "2422 Politikas pārvaldības vecākie speciālisti" iekļautas profesijas:
Projekta VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods 2422 01;
Projekta KOORDINATORS – profesijas kods 2422 02.
Savukārt profesija "Projektu ASISTENTS" – profesijas kods 3119 25 ir iekļauta Profesiju klasifikatora grupā "3119 Citur neklasificēti fizikas un inženierzinātņu speciālisti"". Kaut arī profesija klasifikatorā iekļauta fizikas un inženierzinātņu speciālistu grupā, amats "Projektu asistents" var būt jebkurā jomā, piemēram, reklāmas, būvniecības, ražošanas u.c. jomās.

Projektu vadītāja standarts (MK noteikumu 1.46. sadaļa) nosaka, ka projektu vadītāja profesijai ir 5.PKL. Tas nozīmē, ka kvalifikāciju "Projektu vadītājs" var iegūt, mācoties tikai augstākās izglītības programmā.
Savukārt profesijai "Projektu asistents" šobrīd nav standarts, tas ir, šī brīža normatīvajā regulējumā šai profesijai nav noteikts PKL. Tā kā šī profesija nav arī reglamentēta, prasības izglītībai personai, kura kandidē uz projekta asistenta amatu, nosaka darba devējs.
*18.05.2010. MK noteikumi Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību".

Atbildi sagatavoja Dita Muravjova, Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Informācijas resursu nodaļas vecākā speciāliste.

31.01.2017  Jauniešu garantija

Labdien! Pašlaik mācos Jauniešu garantijas projektā. Situācija ir tāda,  ka pasniedzēji dažiem audzēkņiem neliek kavējumus, lai gan viņi ir skolā dažas reizes nedēļā. Rezultātā skolā viņi ir reti, bet tik un tā saņem stipendiju. Vai tas ir likumīgi?

Lai varētu sniegt atbildi, nepieciešams zināt konkrētu izglītības iestādi, programmu u. c. informāciju. Var būt individuāli gadījumi, kad izglītojamajam saskaņots individuāls plāns, taču nezinot ne vārdus, uzvārdus, skolu, programmu utt., nevaram sniegt atbildi.

Lūdzu, sazinieties ar Profesionālās izglītības projektu departamenta direktori Elīnu Purmali-Baumani pa tālruni (67854775) vai pa e-pastu: elina.purmale-baumane@viaa.gov.lv