Izsludināts Nodrplus projektu konkurss 2013.gadam

21.12.2012

Ziemeļvalstu ministru padome izsludina projektu konkursu 2013.gadam piecās Nordplus apakšprogrammās – Jauniešu izglītības, Pieaugušo izglītības, Augstākās izglītības, Horizontālā un Ziemeļvalstu valodu programmā.

Projektiem, tāpat kā līdz šim, projektu aktivitātes balstās uz vienošanos starp programmas dalībvalstīs esošajām izglītības iestādēm un organizācijām. Programma atbalsta projektus, kas veicina zināšanu ieguvi, apmaiņu un sadarbības tīklu veidošanu, un kas atbilst kā visas programmas, tā arī apakšprogrammas mērķiem. Ar mērķiem varat iepazīties pievienotajā dokumentā angļu valodā: call_for_proposals_nordplus_2013.pdf?d=files/news/18040/call_for_proposals_nordplus_2013.pdf EN

Kopējais programmas budžets 2013.gadam ir 9 miljoni eiro.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2013.gada 1.marts.

Projektu iesniegumi jāiesniedz elektroniski, izmantojot jauno projektu sistēmu ESPRESSO, kas atrodama Nordplus oficiālajā mājas lapā internetā www.nordplusonline.org, un kas projektu iesniedzējiem būs pieejama no 2013.gada 14.janvāra.

Vairāk informācijas par Nordplus projektu konkursa nosacījumiem Nordplus rokasgrāmatā, kas atrodama konkursa mājas lapā sadaļā Attachments (labajā pusē ar rozā burtiem) un VIAA mājas lapas sadaļā Starpvalstu sadarbība» Par Nordplus.

VIAA 2013.gada 29.janvārī un 31.janvārī plāno rīkot informatīvos seminārus par Nordplus projektu konkursa nosacījumiem. Semināru norises laiks un vieta vēl tiks precizēts.