Starptautiskā konference izglītības darbiniekiem

06.09.2012

2012.gada 14-15.septembrī izglītības kompānija TA Group rīko starptautisko konferenci „Kreativitāte un domāšanas prasmes mācību procesā”. Konference ir noslēguma pasākums divus gadus ilgušajam Nordplus projektam „Bringing Creativity and Thinking Skills into the Educational Process”.

Konferences laikā dalībnieki dalīsies pieredzē ar sasniegumiem domāšanas prasmju un kreativitātes integrēšanā macību procesā. Konferencē aicināti piedalīties izglītības speciālisti, skolotāji, izglītības vadītājiem, pētnieki un visi tie, kurus interesē domāšanas prasmju attīstības tematika.

Vairāk informācijas par konferences darba kārtību, kā arī informāciju par reģistrācijas iespējām var apskatīties projekta portālā.

Konferencei jau ir pieteikušies dalībnieki no vairāk nekā 20 valstīm, to starp Norvēģijas, Somijas, Zviedrijas, Lielbritānijas, Slovākijas, Turcijas, Austrālijas un Krievijas, radot lielisku kontekstu auglīgām diskusijām starptautiskajā līmenī.