Zināmi Nordplus Adult 2013. gada konkursa rezultāti

10.06.2013

Valsts izglītības aģentūras (VIAA) mājas lapā  publicēti 2013. gada Nordplus pieaugušo izglītības programmas projektu konkursa rezultāti. Konkursā no Latvijas 2013. gadā tika iesniegti 17 projektu pieteikumi, no tiem apstiprināti astoņi.

Pavisam projektu programmā apstiprināti 43 projekti. Septiņos apstiprinātajos projektos organizācijas no Latvijas piedalās kā projekta partneri.

Projektu konkursa rezultāti pieejami VIAA mājas lapā, sadaļā Nordplus » Konkursi » Konkursu rezultāti.

Vairāk par Nordplus programmu var uzzināt VIAA mājas lapā sadaļā Starpvalstu sadarbība » Nordplus un Nordplus programmas mājas lapā: http://www.nordplusonline.org/eng