Izsludināts konkurss dalībai Nordplus 2013 kontaktseminārā

12.08.2013

Valsts izglītības attīstības aģentūra informē, ka Ziemeļu ministru padome ir izsludinājusi konkursu dalībai Nordplus 2013.gada kontaktseminārā, kas notiks Stokholmā no 2013. gada 29.līdz 31.okobrim.

Kontaktsemināra galvenais mērķis ir dot iespēju Ziemeļvalstu un Baltijas valstu potenciālajiem projektu iesniedzējiem atrast partnerus projektiem.

Dalībai kontaktseminārā var pieteikties jebkura institūcija vai organizācija, kas atbilst Nordplus programmas definētajam projekta iesniedzēja un tā partnera statusam, un kas 2014.gadā plāno pieteikties kādā no piecām Nordplus programmu apakšprogrammām – jauniešu izglītība, augstākā izglītība, pieaugušo izglītība, horizontālā programma, valodu programma. Programmu apraksts ir pieejams Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv, sadaļā Nordplus » Par Nordplus.

Izvēloties kontaktsemināra dalībniekus, prioritāri tiks ņemti vērā tie kandidāti, kuru projektu mērķi tiks saistīti ar:
1.    mijiedarbības uzlabošanu starp iegūstamo izglītību un darba dzīvi;
2.    jautājumiem, kas paaugstina izpratni par Ziemeļvalstu valodām un veicina to izmantošanu ikdienā.

Kontaktsemināra dalībniekiem tiks apmaksāti ceļošanas un uzturēšanās izdevumi (vienai personai divām naktīm).

Pieteikumi jāiesniedz elektroniski, izmantojot projektu sistēmu ESPRESSO, kas pieejama Nordplus mājas lapā internetā www.nordplusonline.org. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 15.09.2013.

Vairāk informācijas un kontaktsemināra darba kārtība angļu valodā: call_for_proposals_nordplus_contact_seminar_2013.doc?d=files/news/20335/call_for_proposals_nordplus_contact_seminar_2013.doc

Papildus informācija par Nordplus projektu konkursa nosacījumiem Nordplus rokasgrāmatā, kas pieejama www.nordplusonline.org.

Papildus informējam, ka 2013. gada 19. augustā plkst. 14.00 Valsts izglītības attīstības aģentūra organizē informatīvo semināru (apmācības) par pieteikumu sagatavošanu Nordplus kontaktsemināram. Seminārs notiks Vaļņu ielā 1, Rīgā, 4. stāva zālē. Informācija par reģistrēšanos semināram pieejama Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā.