Nordplus 2015. gada projektu konkursā pārspēti līdzšinējie rekordi

02.04.2015

Šī gada 2. martā noslēdzās projektu iesniegšana Nordplus programmas 2015. gada konkursā. Ir zināms, ka šogad sasniegts rekordliels Nordplus aktivitātēs iesaistīto organizāciju (projektu iesniedzēji un partneri) skaits - 3921 organizācija, kas ir par 5 % vairāk nekā 2014. gadā. 

Organizāciju sadalījums pa dalībvalstīm:

Nordplus apakšprogramma  

AX

DK

EE

FI

FO

GL

IS

LT

LV

NO

SE

Kopā

Pieaugušo

4

42

66

63

3

2

33

80

97

31

45

466

Augstākās izglītības

8

378

105

514

59

50

201

82

79

455

598

2 529

Horizontālā

1

1

37

51

6

5

22

53

19

46

50

327

Jauniešu izglītības

10

68

55

68

14

11

53

54

78

51

64

526

Ziemeļvalstu valodu

1

15

1

11

3

4

9

0

0

12

17

73

Kopā:

24

540

264

707

85

72

318

269

273

595

774

3 921

Šogad Ziemeļvalstu ministru padome Nordplus programmai ir piešķīrusi līdzekļus ~9 miljonu eiro apmērā.

Kopumā šajā projektu konkursā kopā visās piecās apakšprogrammās tika saņemti 605 projektu pieteikumi, kas gan ir mazāk nekā 2014. gadā, kad tika saņemti 643 projektu iesniegumi. Kopējā summa, par kuru projektu iesniegumi ir iesniegti, ir mazliet mazāk par 25 miljoniem eiro, kas nozīmē – projektu izvērtēšanas process ir ļoti atbildīgs un prasa patiešām lielu ieguldījumu no visiem izvērtēšanas procesā iesaistītajiem.

Nordplus apakšprogramma  

Pieteikumu skaits

Projektu iesniegumu kopsumma EUR

Pieaugušo

119

4 312 650

Augstākās izglītības

230

13 072 918

Horizontālā

47

2 584 045

Jauniešu izglītības

194

4 196 435

Ziemeļvalstu valodu

15

671 070

Kopā:

605

24 837 118

 

Atgādinām, ka 2015. gada rudenī ir plānots izsludināt konkursu sagatavošanas vizīšu īstenošanai Nordplus Jauniešu un Pieaugušo izglītības programmās. Partneru meklēšanai ir pieejams rīks Nordplus oficiālajā mājaslapā, kas atrodams šeit.

Nepieciešamības gadījumā informāciju par Nordplus programmu iespējams iegūt Nordplus oficiālajā mājaslapā www.nordplusonline.org, kā arī Valsts izglītības attīstības aģentūras, kas ir Nordplus informatīvais birojs Latvijā, mājaslapā.