Nordplus programmas 2017. gada konkursa rezultāti

10.07.2017

Šogad Ziemeļu Ministru padomes izglītības un pētniecības mobilitātes programmas Nordplus projektu pieteikumu konkursā no Latvijas kopumā tika iesniegti 74 projektu pieteikumi piecās Nordplus apakšprogrammās un apstiprināti 39 projekti ar kopējo finansējumu 779 742 eiro apmērā. Projekti ir vērsti uz sadarbības stiprināšanu ar Ziemeļvalstīm, pilnveidojot izglītības sistēmu un ieviešot tajā jauninājumus. 

Jauniešu apakšprogrammā no 27 Latvijas izglītības iestāžu iesniegtajiem projektu pieteikumiem Nordplus programmas komiteja apstiprināja 16 projektus ar kopējo programmas finansējumu 287 520,00 eiro apmērā. Latvijas apstiprinātajos projektos ir paredzēta viena skolēnu apmaiņa, piecas klašu apmaiņas, astoņas pedagogu apmaiņas, trīs attīstības projekti un viena sagatavošanās vizīte.

Pieaugušo izglītības apakšprogrammā no 24 iesniegtajiem projektu pieteikumiem no Latvijas apstiprināti astoņi projekti par kopējo summu 207 060 eiro, kā arī 10 apstiprinātajos projektos Latvijas organizācijas līdzdarbojas kā projektu partneri.

Augstākās izglītības apakšprogrammā atbalstu saņēma 13 projektu pieteikumi no 15 iesniegtajiem - ar kopējo finansējumu 192 800 eiro apmērā, t.sk. astoņi mobilitātes projekti, četri intensīvie kursi, divi tīklošanas projekti un viens attīstības projekts.

Horizontālajā apakšprogrammā, kas veido saikni starp Jauniešu, Augstākās izglītības un Pieaugušo izglītības programmām, kā arī projekta ietvaros ir iesaistīti vismaz divi sektori no izglītības, valsts vai privātā. Šogad apstiprināti divi projekti no sešiem Latvijas pieteikumiem par kopējo summu 92 362 eiro.

Ziemeļvalstu valodu apakšprogrammā šogad tiks uzsākti četri projekti, kuros Latvijas organizācijas līdzdarbojas kā partneri.

Informācija par 2017. gada Nordplus programmas konkursā visu programmas dalībvalstu apstiprinātajiem projektiem ir pieejama Nordplus oficiālajā mājas lapā.

Šobrīd notiek darbs pie jaunā programmas perioda 2018. - 2020. gadam prioritāšu izstrādes un dokumentācijas sagatavošanas, lai jau šā gada 1. novembrī izsludinātu pirmo jaunā programmas perioda projektu konkursu.

Ikgadējā Nordplus projektu konkursā projektus var iesniegt izglītības iestādes un organizācijas, kas darbojas izglītības jomā, veidojot sadarbību ar kādu no Baltijas vai Ziemeļvalstīm.

Latvijā Nordplus nacionālā informācijas biroja funkcijas pilda Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Plašāka informācija par Nordplus programmu pieejama aģentūras mājaslapā vai Nordplus oficiālajā mājaslapā, savukārt informācija par apstiprinātajiem projektiem – Nordplus projektu datubāzē, kā arī VIAA mājas lapas sadaļā Nordplus – Konkursa rezultāti.

Šā gada novembrī un decembrī VIAA plāno organizēt informatīvos seminārus interesentiem un projektu pieteicējiem par jaunā Nordplus programmas perioda prioritātēm un projektu plānošanas praktiskiem padomiem. Par semināru plānoto norisi papildu informācijai sekojiet VIAA mājas lapā www.viaa.gov.lv.